Bjorn Lunden

Faktorer som kan påverka hastigheten i våra program

Uppdaterad

Våra produkter har gått från att vara enbart installerade program på en lokal dator till att vara sammankopplade och integrerade med ett antal andra system och lösningar. Detta ger tillgång till fler funktioner i programmen men också en ökad komplexitet då det är många system som ska samverka och som alla kan påverka hastigheten i programmen. En del är sådant vi på Bjorn Lunden kan påverka medan andra ligger utanför vår kontroll.

Molnlagring

I de program där vi idag erbjuder molnlagring skickas data i krypterad form över internet för att lagras i en av flera servrar i Stockholmsområdet, vilket gör att hastigheten även påverkas av det lokala nätverket och internetuppkopplingen, överföringshastigheten på internet samt belastningen på den/de servrar där informationen lagras.

Integrationer

Har man någon form av integration i sitt system, så finns ytterligare en eller flera servrar på vägen som är involverade där vissa hanteras av Bjorn Lunden och andra av någon av våra integratörer.

På grund av komplexiteten är det inte alltid självklart vilken del som orsakar att något går långsamt, men vi övervakar samtliga servrar som vi hanterar och dessa övervakas dessutom av det företag där servrarna står. Ibland händer det att någon av dessa har en extraordinär belastning som gör att det fungerar långsammare. Oftast är det problem som vi får varningar om och där vi kan lösa problemen själva med enbart kortare störningar som följd.

Vid problem som ligger hos någon integratör eller hos någon av våra leverantörer samarbetar vi med dessa parter för att lösa problemen så snart det går.

KOM IHÅG! Problem som ligger i din lokala miljö eller på internet kan vi inte påverka.

Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra prestanda och tillförlitlighet i de system vi ansvarar för i den takt som problemen upptäcks och kan konstateras bero på saker som kan förbättras i koden.

Vad ska man göra när programmet går långsamt?

När du arbetar i ett system som fungerar långsamt kan du avvakta en liten stund och prova igen då många av dessa problem är kortvariga. Det gäller oavsett om det är ett problem som ligger hos oss eller någon annanstans. Håll också koll på sidan https://www.bjornlunden.se/driftstatus där större eller längre avbrott publiceras. Det går även att kontakta vår support via de kanaler som finns tillgängliga.

Guide taggad med: hastighet långsamt programmet går långsamt
warning Created with Sketch.