Björn Lundén

Kommentarer i byråstödet

Uppdaterad

I den här artikeln beskrivs hur du kan arbeta med egna kommentarer på aktiviteter och på tjänster. Kommentarerna blir synliga i olika delar i byråstödet och gör dig uppmärksam på viktig information.

Kommentarer på aktiviteten

Lägg in en kommentar på en aktivitet i dialogen för aktiviteten i fältet Kommentar. Här passar det att skriva information som är bra att tänka på just denna period. Exempel:

Kommentaren kommer att visas bland annat under fliken Alla Aktiviteter när du för muspekaren över den orange symbolen för pennan på raden för just den aktiviteten. Kommentaren kan också visas på fler ställen i byråstödet beroende på typ av aktivitet, exempelvis under fliken Bokföring om det är en bokföringsaktivitet. 

Kommentarer på tjänsten

Du kan också ange en kommentar på själva tjänsten i dialogen för tjänsten. Funktionen är användbar om du vill uppmärksamma någonting varje gång du ska utföra den tjänsten. Exempel:

Kommentaren kommer att visas under fliken Alla Aktiviteter när du för muspekaren över den blå runda symbolen för Information men även i andra delar i byråstödet. I det här exemplet visas informationen även under fliken Inkomstdeklaration.