Björn Lundén AB

Liten ordlista för Byråstöd

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Byråstöd
  • Klient – Vi har bestämt oss för att benämna kunderna i byråstödet för klienter. (Till skillnad från byråns klienter som blir kunder)
  • Uppdrag – Vi grupperar olika tjänster efter uppdrag,  t ex  moms
  • Tjänst – En beskrivning på det man utför åt klienten, t ex momsdeklaration, momsbetalning och underlag till klient
  • Aktivitet – Tjänsten återkommer med viss periodicitet och varje gång den ska utföras blir den en aktivitet.
  • Regel för deadline – Beskriver hur vi räknar fram varje aktivitets deadline. Vi har skapat reglerna och dessa kan användaren ej påverka annat än genom att fylla i korrekt i fälten Företagstyp och Räkenskapsår.
  • Klientansvarig – Det kan bara finnas en klientansvarig per klient (enligt Reko)
  • Utförande handläggare – Den som får/ska utföra just den tjänsten.
  • Reko – Svensk standard för redovisningstjänster framtagen av branschorganisationerna SRF-konsulterna och FAR.  Läs mer t ex på SRF:s hemsida >>
warning Created with Sketch.