Björn Lundén AB

Anteckningar

Uppdaterad

Anteckningar

Här kan du föra anteckningar gällande den deklaration du arbetar med. Du har även möjlighet att klistra in text från andra källor. Du kan byta namn på arbetsbladet genom att ställa dig på rubriken Anteckningar, ta bort den och i stället skriva dit en egen. Genom den lilla rutan längst uppe till höger på arbetsbladet kan du välja om du vill att anteckningen ska överföras till nästa år eller inte. Om du har gjort någon anteckning kommer en liten anteckningsikon att synas efter deklarantens namn i Deklarationsöversikten.

warning Created with Sketch.