Björn Lundén AB

Byråanstånd i BL Skatt

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Skatt

Du söker ditt byråanstånd på blankett 2604 direkt i BL Skatt. Här nedan följer en instruktion om hur arbetsgången för det ser ut.

Se en film:


Så här söker du anstånd i BL Skatt – Arbetsgång

 • Gå till menyn Basuppgifter, klicka på knappen Anstånd och välj 2604 Ansökan Byråanstånd.
  Sökte du anstånd i BL Skatt förra året får du en fråga om du vill importera listan med de deklaranter som du sökte anstånd för då (de som du registrerat ett datum på). Välj Ja om du önskar importera listan från förra året.
  I övrigt kan du välja att importera klienter till din anståndslista på andra sätt:
 • Klicka på Importera klienter
  För att fylla listan med klienter att söka anstånd för importerar du enklast klientuppgifter från de deklarationer du gjorde förra året i BL Skatt eller redan har konverterat till årets deklarationsmapp.
  Välj Importera från BL Skatt.
  Kontrollera att valet för att hämta från deklarationer lagrade lokalt eller i molnet är korrekt
  Vill du hämta från innevarande år bockar du för Innevarande år, annars hämtas klienterna från föregående års deklarationer.
  Klicka på OK så att importen påbörjas.
  Du kan också börja med att hämta från föregående år och sedan importera från innevarande år. (När du hämtar från innevarande år är det lämpligt att du väljer att skriva över klienterna i listan och då får du in aktuell status för dina deklarationer.)
  En nyhet i år är att du också kan välja att importera från statuslistan i BL Skatt. Denna funktion är till för dig som mer aktivt jobbat för att underhålla den med aktuella klienter och rätt status. Härifrån kan du också välja att bara importera de klienter som är markerade Enligt plan. Statuslistan hittar du under menyn Basuppgifter och Status. Läs här om hur du hämtar klienter från Byråstöd istället
 • Komplettera listan om någon klient saknas. Det gör du genom att klicka på Lägg till ny klient. Ta bort klienter du inte ska söka anstånd för genom att klicka på papperskorgen längst till höger. Vill du redigera något på en klient kan du klicka på knappen Redigera som ligger till höger i listan. Önskar du sortera listan i exempelvis personnummerordning klickar du på den kolumnrubriken.
 • När listan innehåller de klienter du ska söka anstånd för kan du klicka på kryssrutan i rubriken för Sök anstånd. Då markeras alla dina klienter.
 • Under knappen Byråuppgifter fyller du i vem som söker byråanståndet.
 • Fyll i/kontrollera uppgifterna under knappen. Det är normalt samma som under byråuppgifterna.
 • När du är klar med genomgången av din klientlista klickar du på knappen Skapa ansökan. Nu kommer du in på blankett 2604 och ovanför blanketten hittar du funktions-knapparna. Här kan du välja att exempelvis skriva ut blanketterna.
 • Klicka på funktionsknappen Exportera till SKV. Nu skapas filerna som ska in till Skatteverket. När filerna är skapade visas en dialog, se nedan.
 • Klicka i dialogen på Kopiera sökväg.
 • Klicka sedan på OK för att komma till Skatteverkets sida där du gör din filöverföring.
 • Du kommer redan nu få möjlighet att sätta dagens datum för att anståndsansökan har filöverförts till Skatteverket. Eftersom det oftast inte är något problem att filöverföra ansökan kan du svara Ja redan nu. Skulle något ändå gå fel, så du vill göra om din ansökan så är det inget problem, du kan markera alla klienter en gång till. Vi rekommenderar därför att du svarar Ja redan nu så du inte glömmer det.
 • Logga in på Skatteverkets filöverföringstjänst. Där väljer du:

  – Anstånd
  – Överföra filer
  – Välj fil/Bläddra (det står olika beroende på webb-läsare)

 • I den dialog som nu visas väljer du att trycka på Ctrl + v för att klistra in den sökväg du i steget innan kopierade. Då hittar du dina anståndsfiler direkt.
  – Välj och lägg till de två filerna blanketter.anst och info.anst.
  – Klicka på Överför.

 • Nu ska du få en kvittens där det framgår att din anståndsansökan har skickats in samt hur många deklarationer du sökt anstånd för.

Om du inte i tidigare skede har registrerat datum för ansökan behöver du gå tillbaka till BL Skatt och klicka på funktionsknappen Registrera datum. Detta behövs bland annat för att kunna stämma av gjorda deklarationer mot inlämnat byråanstånd. Denna avstämningsfunktion hittar du under menyn Basuppgifter – Status

Export till Byråstödet

Om du använder Byråstöd kan du exportera en fil som du sedan importerar i Byråstödet. Du får då en markering i Byråstöd vilka du sökt anstånd på för just detta räkenskapsår. Detta kräver att aktuellt räkenskapsår är skapat på din klient.

warning Created with Sketch.