Bjorn Lunden

Koppla mot bank - Nordea

Uppdaterad

Du som har Nordea som bank kan skicka dina leverantörsbetalningar direkt till Nordea från vårt program och arbeta automatiserat med återredovisning av genomförda leverantörsbetalningar. Fakturorna betalmarkeras och betalningen bokförs som standard automatiskt. 


Ännu kan man inte hantera kreditfakturor via denna integration. Har man en kreditfaktura får man i nuläget sköta detta manuellt med banken.


För att funktionen återredovisning av kundinbetalningar ska fungera på bästa sätt rekommenderar vi att ni aktiverar tjänsten hos Nordea.


Viktigt! Byter du från vår gamla bankintegration med ISO-filer till vår PSD2 lösning kommer schemalagda betalningar på banken tas bort. Vi rekommenderar att ni inte har planerade betalningar på banken när bytet görs.Teckna tjänsten Open Payments hos Nordea 

 1. Genom att följa Nordea-länken Nordea - Open Payments kommer du till sidan där du tecknar dig för tjänsten.
  Välj det övre alternativet - Beställ Corporate Access Lite till Nordea Business.
  Viktigt att koppla mot Open Payments och inte Bjorn Lunden.


 2. Klicka på Ansök här.


 3. Välj Open Payments i rullisten. Välj sedan konto som du vill använda för tjänsten. 4. Fyll i uppgifterna till firmatecknare som ska signera avtalet och godkänna.
  Efter att du tryckt på Skicka får de angivna personerna ett mejl med en länk för att signera avtalet.


 5. När avtalet är signerat är tjänsten aktiverad.


Viktigt! betalningar i tjänsten bank och betalning fungerar inte om man har kontrasignering aktiverat på din bank.


Aktivera kopplingen mot Nordea

Här nedan följer en guide som beskriver hur du aktiverar kopplingen mot Nordea.

 1. Logga in på app.bjornlunden.se och gå till menyvalet Bank & betalning följt av Koppla mot banken.
 2. Välj Nordea. 3. Starta appen för BankID och signera.


 4. Välj vilket konto som ska ska kopplas. Förslagsvis det konto där det mesta av in- och utflödet går igenom.Stänga av automatisk bokföring

Om du vill stänga av funktionen som gör att alla leverantörsfakturor bokförs automatiskt när de betalmarkeras går du in under Inställningar – Bank & Betalning och ändrar inställningen i rutan som heter Automatisk bokföring.

Det är också här du bestämmer vilket konto samt vilken verifikationsnummerserie betalningarna ska bokföras på.


Max 35 dagar

Om din betalfil blir avvisad av banken kommer du på startsidan se en text som säger att betalningen/betalningarna är i behov av åtgärd. Informationen ligger kvar tills felet är åtgärdat, eller i max 35 dagar.

Samma gäller de betalningar du ser under Genomförda betalningar. De ligger alltså kvar där i max 35 dagar.


Felmeddelanden

Följande felmeddelanden kan dyka upp:

 • Betalningen misslyckades på grund av dubbla betalningar.
  Detta dyker upp det finns en betalning med samma leverantör, samma belopp och samma datum. Tyvärr godkänner inte banken detta. En lösning kan vara att ändra betaldatum.


Fel vid OCR-kontroll

 • Leverantören kräver OCR.
 • Leverantören accepterar inte OCR.
 • Kontrollera att OCR är korrekt.
  Kontrollera om du har ett korrekt OCR-nummer här: Bankgirot – OCR reference control.
warning Created with Sketch.