Björn Lundén AB

Koppla mot bank – Swedbank

Uppdaterad

Du som har Swedbank som bank kan skicka dina leverantörsbetalningar direkt till Swedbank från vårt program och arbeta automatiserat med återredovisning av genomförda leverantörsbetalningar. Fakturorna betalmarkeras och betalningen bokförs som standard automatiskt.


Denna instruktion gäller dig som har BL Administration eller dig som har Byrå-kundsamverkan och arbetar med en redovisningsbyrå som använder BL Administration.


Ännu kan man inte hantera kreditfakturor via denna integration. Har man en kreditfaktura får man i nuläget sköta detta manuellt med banken.Observera att det första du behöver göra innan du kör igång med en bankintegration är att, i Swedbank, lägga till behörigheter för Open Banking 3:e parts leverantör.
För att underlätta registreringen av Open Payments som servicebyrå hos banken rekommenderar vi att du – innan du ringer kundtjänst – skickar ett meddelande till Swedbank i internetbanken, med information att du vill byta servicebyrå. Ange "servicebyrånummer 941298 Open Payments Europe AB”. Handläggaren som hanterar ert ärende kan då se dessa uppgifter och snabbare hantera ditt ärende.Open Banking 3:e parts leverantör – Arbetsgång

För att lägga till Open Banking 3:e parts leverantör måste du vara firmatecknare eller på annat sätt ha fullständiga rättigheter i företaget och att användaren som ska använda tjänsten har betalningsrättigheter.

 1. Börja med att logga i internetbanken.
 2. Klicka på Användare och behörigheter – Användare i internetbanken.
 3. Klicka på den användare du vill hantera.
 4. Klicka på ändra/lägg till nya behörigheter.
 5. Välj Begränsad behörighet/Specifik behörighet.


  Du kan även välja Obegränsad behörighet här, men just Open Banking 3:e parts leverantör hänger då inte med. Du måste då tilldela den manuellt ändå.
 6. Under Betala och överföra, klicka på Lägg till bredvid Open Banking 3:e parts leverantör.
 7. Klicka på Fortsätt i rutan till höger för att bekräfta.
 8. Välj signeringsvillkor. Välj därefter vilka konton som användaren ska ha rättigheter för.
 9. Kontrollera och godkänn, signera sedan.

________________________

För att lägga till en ny betalningsmottagare måste man ha aktiverat utökad användning av Mobilt BankID hos Swedbank/Sparbankerna. Det aktiverar man genom deras hemsida (då krävs bankdosa eller BankID på kort) eller via ett fysiskt besök hos banken.


Aktivera kopplingen mot Swedbank

Här nedan följer en guide som beskriver hur du aktiverar kopplingen mot Swedbank.

 1. Logga in på app.bjornlunden.se och gå till menyvalet Bank & betalning följt av Koppla mot banken.
 2. Välj Swedbank och Sparbankerna.
 3. Välj Swedbank eller Sparbankerna. Väljer du Sparbankerna får du sedan upp en rullist där du ska välja ditt kontor.
 4. Starta appen för BankID och signera.
 5. Välj vilket konto som ska ska kopplas. Förslagsvis det konto där det mesta av in- och utflödet går igenom.

Stänga av automatisk bokföring

Om du vill stänga av funktionen som gör att alla leverantörsfakturor bokförs automatiskt när de betalmarkeras går du in under Inställningar – Bank & Betalning och ändrar inställningen i rutan som heter Automatisk bokföring.

Det är också här du bestämmer vilket konto samt vilken verifikationsnummerserie betalningarna ska bokföras på.För att underlätta registreringen av Open Payments som servicebyrå hos banken rekommenderar vi att du – innan du ringer kundtjänst – skickar ett meddelande till Swedbank i internetbanken, med information att du vill byta servicebyrå. Ange "servicebyrånummer 941298 Open Payments Europe AB”. Handläggaren som hanterar ert ärende kan då se dessa uppgifter och snabbare hantera ditt ärende.


Aktivering av BG-inbetalningar och ändring av servicebyrå till Open Payments

Aktivering – Bankgiro Inbetalningar

Aktivering av tjänsten Bankgiro Inbetalningar (Swedbank & Sparbankerna)

För Swedbank och Sparbankerna:

 • Firmatecknare måste göra aktivering då avtal signeras med banken

För Swedbank:

 • Firmatecknare måste vara ”Företagsanvändare i telefontjänst företag” Detta aktiveras via avtal som kan sättas upp via telefonbanken (1b)


 1. Kontakta banken
  • Sparbankskunder, kontakta ditt lokala bankkontor.
  • Swedbankkunder, kontakta telefontjänst företag: 0771 33 44 33.
   • Välj personlig service och ange organisationsnummer.
   • Ange en Företagskod.
 2. Be att få tala med en handläggare för att aktivera tjänsten Bankgiro Inbetalningar.
 3. Hur ska kommunikationen/filöverföring till/från Bankgirot se ut:
  • Filformat: BgMax
  • Servicebyrå nr: 941298 (Open Payments Europe AB)

Handläggaren på banken använder processen ”Förenklad anslutning”, där banken fyller i kundens kontaktuppgifter som vidarebefordras till Bankgirot som tar kontakt med kund

Ändra servicebyrå – Bankgiro Inbetalningar

Ändra servicebyrå för tjänsten Bankgiro Inbetalningar (Swedbank & Sparbankerna)

 • Firmatecknare måste göra aktivering då avtal signeras med banken
 • Firmatecknare måste vara ”Företagsanvändare i telefontjänst företag”


 1. Kontakta Swedbank telefontjänst företag: 0771 33 44 33.
 2. Välj personlig service och ange organisationsnummer.
 3. Ange Företagskod.
 4. Be att få tala med en handläggare för att ändra servicebyrånummer i tjänsten Bankgiro Inbetalningar.
 5. Hur ska kommunikationen/filöverföring till/från Bankgirot se ut:
  • Filformat: BgMax
  • Servicebyrå nr: 941298 (Open Payments Europe AB)

6. När ändringen är gjord måste det gå en nattkörning innan det nya servicebyrånumret är aktiverat.


Vi rekommenderar att du byter servicebyrå till Open Payments för att underlätta matchningen av BG-betalningar.
Då undviker du att transaktionerna behandlas som en klumpsumma, vilket komplicerar matchningen till rätt faktura.

 

________________________

Max 35 dagar

Om din betalfil blir avvisad av banken kommer du på startsidan se en text som säger att betalningen/betalningarna är i behov av åtgärd. Informationen ligger kvar tills felet är åtgärdat, eller i max 35 dagar.

Samma gäller de betalningar du ser under Genomförda betalningar. De ligger alltså kvar där i max 35 dagar.

Felmeddelanden

Följande felmeddelanden kan dyka upp:

 • Betalningen misslyckades på grund av dubbla betalningar.
  Detta dyker upp det finns en betalning med samma leverantör, samma belopp och samma datum. Tyvärr godkänner inte banken detta. En lösning kan vara att ändra betaldatum.

Fel vid OCR-kontroll

 • Leverantören kräver OCR.
 • Leverantören accepterar inte OCR.
 • Kontrollera att OCR är korrekt.
  Kontrollera om du har ett korrekt OCR-nummer här: Bankgirot – OCR reference control.
warning Created with Sketch.