Björn Lundén AB

Underskrifter och datum i BL Bokslut

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Här beskrivs hur du i BL Bokslut hanterar underskrifter, ort och datum i årsredovisningen. Förfarandet skiljer sig lite åt beroende på om originalet upprättas och undertecknas på papper eller som ett elektroniskt dokument samt om du efter signering ska lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Vi beskriver också här hur underskrifter, ort och datum hanteras på övriga dokument i programmet som exempelvis revisionsberättelse, årsstämmoprotokoll och fastställelseintyg.

Se en film:

Underskrifter i årsredovisningen

De företrädare och eventuell revisor som ska signera årsredovisningen hämtas från programmets Basuppgifter - Personuppgifter. Bocka i rutan Årsredovisning på personkortet för de företrädare som ska skriva under årsredovisningen. Då kommer namnet med i dokumentet. 

Eventuell revisor ska ha en bock i någon av nedan rutor.

Klicka på knappen Underskrifter.

  1. Börja med att välja i vilket format originalet ska upprättas och undertecknas, på papper eller elektroniskt.
  2. Ange ort.

Original på papper

  1.  Klicka på datumknappen för att ange datum för signering för respektive person. Det går bra att utelämna datumet om det ännu inte är känt.
  2. Om företaget har revisor, kan du ange datum för revisorspåteckningen/revisionsberättelsen enligt nedan. Du kan utelämna det om det ännu inte är känt. 
  3. Skriv ut årsredovisningen på papper och signera. Kom ihåg att komplettera med datum för signering om det utelämnats på utskriften.

Har du utelämnat datumen i programmet och årsredovisningen ska lämnas in digitalt till Bolagsverket? Då behöver du i BL Bokslut först komplettera med de datum när respektive företrädare och eventuell revisor faktiskt har signerat. Du anger det under fliken Digital inlämning.

Elektroniskt original

  1. Om årsredovisningen ska signeras elektroniskt anges inga datum innan den skickas för signering. 
  2. Skicka dokumentet för signering via vår partner Verified (fliken Digital signering) eller via annan leverantör. Underskriften ska vara så kallade avancerad elektronisk underskrift. Definitionen av detta finns i EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS). 
  3. När dokumentet är signerat och klart kommer datumen att framgå i den avancerade signaturen för var och en av företrädarna och eventuell revisor . 

Ska årsredovisningen lämnas in digitalt till Bolagsverket? Då behöver du i BL Bokslut först komplettera med de datum när respektive företrädare och eventuell revisor faktiskt har signerat. Du fyller i eller hämtar det automatiskt under fliken Digital inlämning.

Underskrifter i övriga dokument

Vill du enkelt få in dagens datum i datumfältet kan du använda knappen D som finns före datumfälten. Du kan även skriva in datumet manuellt i fältet. Vet du inte exakt dag kan du utelämna eller lägga in endast år och månad, t ex 2023-06-  .Vid digital inlämning måste dock ett fullständigt datum anges i formatet YYYY-MM-DD.


warning Created with Sketch.