Bjorn Lunden

Redovisningsvaluta i årsredovisningen

Uppdaterad

Det finns två valutor som får användas som redovisningsvaluta i svenska företag, nämligen svenska kronor (SEK) och Euro(EUR). BL Bokslut kan hantera båda dessa valutor. I denna artikel förklarar vi hur du gör för att ändra valuta.

Ändra valuta i BL Bokslut

Under fliken Årsredovisning – Funktionspanelen – Inställningar  ändrar du valutan. Texten på försättsbladet ändras utifrån ditt val.


Valuta i årsredovisningen

Vid byte av valuta ska den gamla valutan redovisas i årsredovisningen för det räkenskapsår då beslutet om ändringen togs. För nästkommande räkenskapsår ska redovisning ske i den nya valutan.

Läs mer på Bolagsverket om vad som gäller vid byte av valuta.

Importera saldon i rätt valuta

När du importerar en SIE-fil så se till att valutan i SIE-filen är korrekt. Alternativt kan du manuellt ange saldon under fliken Import/Export – Importerade saldon.

Observera att det finns ingen funktion för omräkning av valuta i programmet.

Digital inlämning

Det går bra att lämna in en årsredovisning digitalt till Bolagsverket även om redovisningsvalutan är i EUR. I kontrollen mot Bolagsverket  i samband med den digitala inlämningen kontrolleras att redovisningsvalutan är korrekt i årsredovisningen (samma som registrerad)

Har du redovisningsvaluta SEK och vill presentera årsredovisningen i EUR?

Behöver du enbart presentera årsredovisningen i EURO för exempelvis styrelse men har redovisningsvaluta SEK kan du skapa två bokslutsfiler. Det krävs sedan lite manuellt arbete för att få till det. Gör en valutaomräkning av årets bokslutssaldon och registrera dessa manuellt i filen med EURO.
Detta gör du under fliken Import/Export – Importerade saldon. Klicka på Lås upp i funktionspanelen. Nu kan beloppen redigeras. Ta också hänsyn till om det finns bokslutsverifikat som måste omräknas.

Tänk på att även belopp i noter, kassaflödesanalys osv måste ändras manuellt.


warning Created with Sketch.