Björn Lundén AB

Revisorlicens/Läslicens

Uppdaterad

Det är inte bara företagaren, ekonomiavdelningen och redovisningskonsulten som har intresse av företagets redovisning. För att du på ett smidigt sätt ska kunna ge andra intressenter åtkomst till valda delar av redovisningen har vi tagit fram två nya licenser – revisorslicens och läslicens.

  • Revisorlicens - Ger revisorn tillfällig åtkomst för att kunna se dokument, verifikationer, kundfakturor, leverantörsfakturor och behandlingshistorik samt exportera SIE-fil.
  • Läslicens - Ger användaren åtkomst för att kunna se verifikationer, kundfakturor och leverantörsfakturor.

Lägg till revisorlicens eller läslicens:

Viktigt! Aktivera alltid tjänsten på abonnemanget först innan du gör det på användaren. 

Gå via Inställningar- Användare och abonnemang.

Under fliken Abonnemang lägger du till önskad tjänst, Revisorlicens eller Läslicens och trycker på Spara.


Under fliken Användare visas en lista över era befintliga användare, ska någon av tjänsterna läggas till väljer du användaren i listan och lägger till revisorlicens eller läslicens under abonnemang, glöm inte att trycka på Spara.


Gäller detta en helt ny användare väljer du Ny användare och lägger till önskad tjänst, Revisorlicens eller Läslicens. Glöm inte att trycka på Spara.

 

Har du inte aktiverat vår webbtjänst?

Här visar vi hur du aktiverar vår webbtjänst om du använder BL Administration. Via länken kan du även se en film som förklarar hur du som byrå aktiverar Björn Lundén Webb och App på ett önskat företag.

warning Created with Sketch.