Björn Lundén AB

Koppla mot bank - SEB

Uppdaterad

Du som har SEB som bank kan skicka dina leverantörsbetalningar direkt till SEB från vårt program och arbeta automatiserat med återredovisning av genomförda leverantörsbetalningar. Fakturorna betalmarkeras och betalningen bokförs som standard automatiskt.

Denna instruktion gäller dig som har BL Administration eller dig som har Byrå-kundsamverkan och arbetar med en redovisningsbyrå som använder BL Administration.
Om du sen tidigare använt dig av ISO-integrationen mot banken men önskar att uppgradera till vår API-lösning bör du avsluta ditt tidigare tjänsteavtal hos din bank. 
För att funktionen återredovisning av kundinbetalningar ska fungera på bästa sätt rekommenderar vi att ni aktiverar automatisk bokföring- betalningar ISO-formatet”


Teckna tjänsten hos SEB


Genom att följa SEB-länken SEB - Automatisera din bokföring kommer du till sidan där du tecknar dig för tjänsten och kan då Logga in.

1.Gå via produkter och tjänster.

2. Välj Fyll i och beställ.


3. Välj Open Payment och tryck på Nästa.

Viktigt att koppla mot Open Payments och inte Björn Lundén.


 


Aktivera kopplingen mot SEB

Här nedan följer en guide som beskriver hur du aktiverar kopplingen mot SEB.

  1. Logga in på app.bjornlunden.se och gå till menyvalet Bank & betalning följt av Koppla mot banken.


  2. Välj SEB.


  3. Starta appen för BankID och signera.


  4. Välj vilket konto som ska ska kopplas. Förslagsvis det konto där det mesta av in- och utflödet går igenom.Stänga av automatisk bokföring

Om du vill stänga av funktionen som gör att alla leverantörsfakturor bokförs automatiskt när de betalmarkeras går du in under Inställningar – Bank & Betalning och ändrar inställningen i rutan som heter Automatisk bokföring.

Det är också här du bestämmer vilket konto samt vilken verifikationsnummerserie betalningarna ska bokföras på.


Ännu kan man inte hantera kreditfakturor via denna integration. Har man en kreditfaktura får man i nuläget sköta detta manuellt med banken.Max 35 dagar

Om din betalfil blir avvisad av banken kommer du på startsidan se en text som säger att betalningen/betalningarna är i behov av åtgärd. Informationen ligger kvar tills felet är åtgärdat, eller i max 35 dagar.

Samma gäller de betalningar du ser under Genomförda betalningar. De ligger alltså kvar där i max 35 dagar.


warning Created with Sketch.