Bjorn Lunden

Bankkonto - Handelsbanken

Uppdaterad

Under menyvalet Bank & Betalning och fliken Bankkonto kan du stämma av dina inbetalningar och övriga transaktioner som har kommit in på ditt kopplade bankkonto. Här kan du även se ditt bankkontoutdrag.

Tänk på att den automatiska matchningen sker klockan 13:00 dagen efter pengarna har kommit in på ditt kopplade bankkonto.

Automatisk bokföring


Om automatisk bokföring är aktiverad så sker bokning av inbetalningen per automatik. Transaktionerna hamnar direkt under alla transaktioner längst ner på sidan. För att läsa mer om transaktionslista, klicka här.

Vid avvikande transaktioner sker inte matchningen automatiskt utan den måste göras manuellt. Du finner dina omatchade transaktioner genom att klicka på rutan transaktioner att matcha. Avvikande transaktioner kan bero på felaktig referens eller belopp. För att läsa mer om transaktioner att matcha, klicka här. 

Om du vill aktivera funktionen som gör att alla betalningar bokförs automatiskt går du in under Inställningar – Bank & Betalning och väljer inställningen i rutan som heter Bokför alla betalningar automatiskt

Vill du att matchningen ska ske automatiskt men bokningarna manuellt väljer du alternativet Bokför alla betalningar manuellt.

Det är också här du bestämmer vilket konto samt vilken verifikationsnummerserie betalningarna ska bokföras på.

Vi rekommenderar att du använder automatisk bokföring för integrationen.


Transaktioner att matcha


Här kan du se alla inbetalningar som har gjorts till ditt bankkonto som inte matchats automatiskt. Transaktionerna måste manuellt matchas mot en faktura eller ett verifikat. Du kan också se övriga transaktioner som skett på kontot under fliken övriga transaktioner. De kan även matchas mot en faktura eller verifikat.

  • Matcha rader: Funktionen används om det finns en befintlig faktura eller ett verifikat att matcha transaktionen mot. Om automatisk bokföring är aktiverat görs bokföringen automatiskt. Om du har inställningen Bokför alla betalningar manuellt kommer inget verifikat skapas automatiskt. För att matcha en transaktion mot en faktura eller ett verifikat bockar du i rutan till vänster om transaktionen. Därefter bockar du i rutan vid fakturan eller verifikatet och trycker på knappen matcha rader. Dessa flyttas nu ner till transaktionslistan.
  • Skapa bokföringspost:  Genom knappen skapa bokföringspost kan du skapa ett manuellt verifikat att matcha mot. Denna funktion måste användas om du inte har en befintlig faktura eller verifikat att matcha mot. För att matcha en transaktion mot ett verifikat bockar du rutan till vänster om transaktionen och klickar sedan på knappen Skapa bokföringspost. Dessa flyttas nu ner till transaktionslistan.

    Viktigt! Man måste ha Bokföring aktiverat i företaget för att knappen Skapa bokföringspost ska visas och kunna användas.Transaktionslista


I transaktionslistan kan du se alla transaktioner som skett på ditt kopplade konto och vilka fakturor och verifikat dessa har matchats mot. Du kan även filtrera dina matchningar genom flikarna omatchade och matchade. Genom transaktionslistan har du även möjlighet att söka fram transaktioner genom sökrutan samt datumintervall. I listan ser du även saldot för ditt bankkonto.

 

Genom att trycka på verifikatet kan du också se en mer detaljerad vy. Här kan du även redigera verifikatet genom de tre prickarna. 

 


Koppla bort verifikat från transaktion


  • Bet. Leverantörsfaktura: Genom att trycka på krysset bredvid verifikatet markeras transaktionen som ohanterad samt att verifikationen blir tillgänglig för en ny matchning.
    Du behöver inte göra några ytterligare steg och kan koppla transaktionen på nytt.
  • Inbet. kundfaktura: Genom att trycka på krysset bredvid verifikatet markeras transaktionen som ohanterad och en ändringsverifikation skapas automatiskt. Om verifikationen är den sista i serien, tas den istället bort. Verifikationen blir inte tillgänglig för en ny matchning. Transaktionen måste alltså kopplas mot ett befintligt eller nytt verifikat i listan.

     


Guide taggad med: bankkonto handelsbanken
warning Created with Sketch.