Bjorn Lunden

Beskrivning av reglerna som styr deadline på dina tjänster

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Byråstöd

Vi har byggt in en hel del smarta funktioner i byråstödet så att du inte ska missa någon inlämningsdag. Här beskriver vi de regler som utgår från inlämning till Skatteverket och Bolagsverket.

Arbetsgivardeklaration (lämnas månadsvis)

Inlämningsdag för din arbetsgivardeklaration är den 12:e eller den 17:e månaden efter din löneutbetalning. Den gäller för alla månader utom inlämningsmånad augusti och januari, då får du några dagar till på dig eftersom deklarationen inte ska lämnas förrän den 17:e. Har du markerat att du lämnar in som Stort företag blir inlämningsdagen den 26:e i månaden efter utbetalningsmånaden.

Momsdeklaration (lämnas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis)

Månadsvis redovisning

Inlämningsdag för din momsdeklaration är den 12:e eller den 17:e andra månaden efter din bokföringsperiod. Den 12:e gäller för alla månader utom inlämningsmånad augusti och januari, då får du några dagar till på dig eftersom deklarationen inte ska lämnas förrän den 17:e. Har du markerat att du lämnar in som Stort företag blir inlämningsdagen den 26:e i månaden efter din bokföringsperiod.

Kvartalsvis redovisning

Det finns fyra kvartalsvisa inlämningsdagar. De infaller den 12:e eller 17:e i andra månaden efter bokföringsperioden.

Inlämningsdag | Avser period

12 maj | januari-mars
17 augusti | april-juni
12 november| juli-september
12 februari | oktober-december

Årsvis redovisning

Mindre företag (som har en omsättning på högst 1 miljon kr) får lämna sin momsdeklaration årsvis. För dem som inte har haft någon EU-handel är skattedeklarationsdag första ordinarie momsinlämningsdag efter det att inkomstdeklarationen måste lämnas.  Läs nedan vad som gäller för de olika företagstyperna.

Enskilda näringsidkare
Enskilda näringsidkare utan EU-handel lämnar normalt in sin inkomstdeklaration 2 maj och får då lämna momsdeklarationen 12 maj. De med byråanstånd har inlämning 26 juni.
Har EU-handel förekommit är det kort inlämningstid, då ska momsdeklarationen vara inne redan 26 februari.

Handelsbolag/kommanditbolag
Redovisar alltid sin moms den 26:e andra månaden efter räkenskapsårets slut.

Övriga juridiska personer.
Aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser m.fl. (dvs. övriga juridiska personer förutom HB/KB) får vänta med att lämna sin momsdeklaration till dess att inkomstdeklarationen på papper ska vara inne.

Bokslutsdatum inom periodenInkomstdeklaration på papperDeadline vid momsdeklaration på papperDeadline vid elektronisk inlämning av moms
1 jan - 30 april1 nov12 nov12 dec
1 maj - 30 juni15 dec26 dec26 jan
1 juli - 31 aug1 mars12 mars12 april
1 sept - 31 dec1 juli12 juli12 aug

Periodisk sammanställning (lämnas månadsvis eller kvartalsvis)

Inlämningsdag för din periodiska sammanställning är den 20:e månaden efter redovisningsperiodens slut. Om du redovisar månadsvis är inlämningsdagen den 20:e månaden efter och om det är kvartalsvis är det den 20:e i första månaden efter kvartalets utgång. Lämnar du den elektroniskt får du anstånd 5 dagar, till den 25:e.

Årsredovisning upprättad (6 mån), (lämnas årsvis)

Vi har upprättat en regel som vi tror passar för ditt årsredovisningsarbete och när den måste vara klar. Grundregeln här är att den ska vara klar 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Väljer du denna regel blir din deadline för tjänsten sista dagen i sjätte månaden efter räkenskapsårets utgång. Slutar ditt räkenskapsår 2016-12-31 så blir din deadline 2017-06-30.

Årsredovisning inlämnad (7 mån), (lämnas årsvis)

För att skilja på när din årsredovisning måste vara upprättad och när den måste vara inlämnad till Bolagsverket har vi skapat en egen regel. Du har en månad på dig att skicka in den. Använder du denna regel blir din deadline 2017-07-31 om ditt räkenskapsår slutar 2016-12-31.

Inkomstdeklaration, (lämnas årsvis)

Inlämningsdagarna för inkomstdeklaration är beroende på vilken företagstyp som avses och även vilket räkenskapsår företaget har. Privatpersoner/enskild firma har alltid kalenderår som beskattningsår. 2 maj är inlämningsdag för inkomstdeklarationen. Om byråanstånd kryssas i för räkenskapsåret blir ny deadline 15 juni. Byrån har en leveransplan att följa men regeln går på sista inlämningsdagen, dvs. 15 juni.

Bokslutsdatum inom periodenInkomstdeklaration
(P1) 1 jan - 30 april1 dec
(P2) 1 maj - 30 juni15 jan (15 dec 2022 om inlämning på papper)
(P3) 1 juli - 31 aug1 april
(P4) 1 sept - 31 dec1 aug

Kontrolluppgift, (lämnas årsvis)

Kontrolluppgifterna för lön, ränta, utdelning m fl ska vara inlämnad hos Skatteverket senast den 31 januari varje år.  De avser då inkomståret innan. Det spelar ingen roll vilket räkenskapsår företaget har.

warning Created with Sketch.