Björn Lundén AB

Momsredovisning

Uppdaterad

Vad är moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och tjänster. Momsen är ofta inbakad i priset och därför inget privatpersoner behöver tänka på. Som företagare, däremot, ska du deklarera och betala moms. Läs mer hos Skatteverket. 

För att göra din momsredovisning trycker du på den period som du vill redovisa. Det du ser under fliken Momsredovisning är en översikt över dina momsperioder och datum då deklarationen för varje aktuell period ska vara inne.

 • Har du månadsmoms syns perioderna månadsvis.
 • Har du kvartalsmoms syns perioderna i intervaller om tre.
 • Har du årsmoms syns perioden från första räkenskapsmånaden till den sista.
 • Har du momsfri verksamhet syns inga perioder.

När du trycker på perioden visas en guide i fyra steg som du går igenom för att slutföra redovisningen.

 1. Stäm av perioden
  Stäm av perioden – Här hittar du en checklista med saker du bör tänka på inför momsredovisningen.
  Momskontroll – Här listas eventuella momsdifferenser. Dessa behöver kontrolleras och åtgärdas innan du kan fortsätta.
 2. Bokför och stäng perioden
  Kontrollera momsrapport  Här kontrollerar du din momsrapport. Sifforna som visas är hämtade från bokföringen baserat på hur du bokfört och hur kontona är kopplade till momsrapporten. Granska rapporten så att den ser korrekt ut innan du fortsätter.
  Bokför och stäng perioden – Om momsrapporten ser korrekt ut behöver du bokföra den skuld eller fordran som ska rapporteras till Skatteverket. Detta sker automatiskt enligt konteringen nedan när du trycker på Stäng period. I samband med detta blir också bokföringsperioden låst, vilket innebär att du inte kan registrera fler verifikationer. Det är alltså viktigt att du är helt klar med perioden innan du fortsätter.
 3. Lämna momsdeklaration
  Ladda ned momsrapporteringsfil – Här laddar du ner momsfilen som du sedan ska ladda upp till Skatteverket. Se över så att sammanställningen stämmer och ladda sedan ner XML-filen.
  Lämna in på Skatteverket Här laddar du upp momsdeklarationen på skatteverkets hemsida. Tryck på länken Gå till Skatteverket för att komma direkt till Skatteverkets hemsida. Där kan du ladda upp XML-filen som vi skapat åt dig ovan eller fylla i uppgifterna själv.
 4. Betala/få tillbaka moms
  Efter att du stämt av, bokfört och stängt perioden samt lämnat in momsdeklarationen bör du föra över tillräckligt med pengar till skattekontot för att täcka din momsskuld. Om du har moms att betala ska den vara betald och finnas på Skatteverkets konto senast på förfallodagen.
Guide taggad med: momstransaktionskontroll
warning Created with Sketch.