Björn Lundén AB

Verifikationer

Uppdaterad

Vad är en verifikation?

En verifikation är ett underlag för en affärshändelse i ett företag. Det kan vara ett kvitto, en faktura, en löneutbetalning eller annat dokument. Behöver du göra en justering av en tidigare affärshändelse så görs även den med en verifikation - en ändringsverifikation. Vad du skriver som titel för verifikationen är upp till dig, men tänk på att skriva något som gör att du enkelt hittar bland dina verifikationer.

Verifikationer ska sparas i 7 år, enligt svensk lag.

Du hittar alla dina verifikationer under Bokföring - Verifikationer.

I den första kolumnen ser du alla verifikationsnummer. Bokstaven står för vilken verifikationsserie affärshändelsen är bokförd i. Siffran står för vilket nummer den specifika verifikationen har fått.

Kolumnen Bokföringsdatum visar vilket datum verifikationen registrerats.

I kolumnen Text visas den titel du gav verifikationen när den skapades.

Om ett dokument är kopplat till verifikationen så visas detta genom en gem-symbol i Dokument-kolumnen.

Som standard sorteras posterna i verifikationsnummerordning, men du kan själv ändra sorteringen genom att klicka på de olika kolumnrubrikerna (vernr, bokföringsdatum och text).

Redigera verifikationer

För att ändra en verifikation väljer du de tre prickarna längst till höger och klickar på Redigera verifikationDu kommer då in i verifikationsregistreringen där du kan ändra det du vill och även lägga till ett ohanterat dokument i efterhand. För att kontrollera en redan gjord verifikation trycker du på verifikationsraden så ser du alla detaljer i bokföringsposten. Du kan även där komma åt de tre prickarna och redigera verifikationen därifrån.

Kopiera verifikation

För att kopiera en verifikation väljer du de tre prickarna längst till höger och klickar på Kopiera verifikation. Du kommer då in i verifikationsregistreringen där alla fält är förifyllda för att likna den verifikation du vill kopiera. Datum måste sättas på nytt och eventuella bifogade dokument följer inte med till den kopierade verifikationen.

Ändringsverifikation

För att ändra en låst verifikation väljer du de tre prickarna längst till höger och klickar på Ändringsverifikation. Du får då upp en ny verifikation som är en spegelvänd version av ursprungsverifikationen.

Ta bort verifikation

För att ta bort en verifikation väljer du de tre prickarna längst till höger och klickar på Ta bort verifikation. Du kan ta bort en verifikation om den inte är låst och ligger sist i en verifikationsnummerserie.

Importera/exportera SIE-filer

Vill du importera en SIE-fil till din bokföring går du till Inställningar – Importer.
Vill du exportera en SIE-fil från din bokföring går du till Inställningar – Exporter.

Guide taggad med: Verifikationer i appen
warning Created with Sketch.