Björn Lundén AB

Skillnaden mellan bokföring och redovisning

Uppdaterad

Begreppen bokföring och redovisning används ofta för ungefär samma saker. Redovisning innebär bland annat att:

  • registrera, dvs bokföra affärshändelser i företaget
  • bearbeta, vilket idag nästan alltid görs med hjälp av ett bokföringsprogram 
  • rapportera information som ska underlätta beslut i ekonomiska frågor 

Rapporteringen görs dels som löpande rapporter och dels i form av bokslutet och årsredovisningen.

De företag som tidigare kallades bokföringsbyråer kallas idag oftast redovisningsbyråer.

Vad är bokföring?

Redovisning är alltså ett bredare begrepp, där bokföring ingår. Bokföringen är den del av redovisningen som du gör när du registrerar uppgifterna i ett bokföringsprogram. Arkiveringen i upp till sju år, uppläggningen av redovisningssystemet, avstämningen och framtagandet av månadsrapporter hör också till bokföringen.

Hur länge behöver man spara bokföring och bokföringsunderlag?
Här kan du läsa mer om detta »

Syftet med redovisningen

Redovisningen innebär även annat än bokföring, till exempel analys av rapporter, uppläggning av budget, upprättande av bokslut, mm.

En bra löpande redovisning är en förutsättning för att kunna ha en bra kontroll på sin verksamhet. Redovisningen är ett viktigt redskap som beslutsunderlag i ett företag eller annan verksamhet.

Vem ska göra vad?

Många företagare anlitar en redovisningsbyrå för att ta hjälp med sin redovisning. Antingen tar redovisningsbyrån hand om hela redovisningen, från löpande redovisning (bokföring) till rapportering och sammanställning av bokslut och årsredovisning – eller endast delar av redovisningen medan företagaren själv sköter den löpande registreringen av sina affärshändelser.

Om man vill kan man självklart sköta hela sin bokföring och redovisning själv, men det förutsätter att man har grundläggande kunskap om hur detta ska ske på ett korrekt sätt enligt bokföringslagen (BFL).


Guide taggad med: Redovisning Bokföring
warning Created with Sketch.