Björn Lundén AB

Räkenskapsår

Uppdaterad

Vad är ett räkenskapsår?

Den period som omfattar ditt företags bokföring kallas för räkenskapsår. Det är ofta ett kalenderår men kan även vara både kortare och längre. Ett räkenskapsår avslutas med ett bokslut och en årsredovisning.

Du hittar alla dina räkenskapsår under Bokföring Räkenskapsår. De är sorterade i datumordning, med det senaste året överst. Under kolumnen Status ser du om året är öppet eller stängt.

Skapa nytt räkenskapsår

Du skapar ett nytt räkenskapsår genom att gå in på Bokföring – Räkenskapsår och välja Nytt räkenskapsår högst upp i höger hörn.

Ändra räkenskapsårets status

I programmet kan ett räkenskapsår ha tre olika status:

  • Öppet – Betyder att löpande bokföring är aktiv och innebär att du kan registrera verifikationer på räkenskapsårets öppna perioder.
  • Bokslut pågår – Betyder att du är inne i en bokslutsperiod och innebär att alla perioder förutom bokslutsperioden (period 13) är låsta för registrering och ändring.
  • Stängt – Betyder att räkenskapsåret är stängt och låst för registrering och ändring.

Du kan när som helst ändra status för ett räkenskapsår. Om du har påbörjat bokslutet kan du gå tillbaka till den öppna perioden om du behöver komplettera med någon ytterligare verifikation, välj i så fall att markera Öppet. Har du Stängt räkenskapsåret och hittat något som ska ändras kan du öppna året igen, antingen för registrering i bokslutsperioden (Bokslut pågår) eller för komplettering på perioderna 1-12 (Öppet).

Öppna eller låsa perioder

Du kan även öppna eller låsa perioder. Enligt Bokföringsnämnden måste du se till att låsa dina perioder i tid. När en period är låst kan du inte registrera en ny, redigera eller ta bort en verifikation i den låsta perioden. För att kunna registrera en ny verifikation måste du först öppna perioden. Sedan låser du perioden igen genom att klicka på räkenskapsåret och välja Lås tom i listan till höger om varje månad följt av Spara.

Ingående balans

Högst upp hittar du en flik där det står Ingående balans. Här kan du sätta ingående balans i det år du har valt. Normalt behöver du bara registrera den ingående balansen manuellt för det första räkenskapsåret, därefter förs den utgående balansen över som ingående balans till nästkommande räkenskapsår per automatik.

  • Tillgångar  Utgå från de utgående balanserna på balansrapporten för föregående räkenskapsår och fyll i beloppen för varje konto som börjar på 1XXX.
  • Eget kapital och skulder  Utgå från de utgående balanserna på balansrapporten för föregående räkenskapsår och fyll i beloppen för varje konto som börjar på 2XXX.
Guide taggad med: Hantera räkenskapsår i appen Räkenskapsår
warning Created with Sketch.