Bjorn Lunden

Arkivmenyn i BL Bokslut

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Här beskriver vi Arkivmenyn i BL Bokslut. När du klickar på Arkiv (BL Bokslut-loggan högst upp i vänstra hörnet) fälls en meny ut med följande menyval.

 • Ny – Startar den guide som vägleder dig i början när du vill skapa ett nytt bokslut.
 • Öppna – Här öppnar du en befintlig bokslutsfil sparad på standardplatsen eller en bokslutsfil sparad på annan plats.
 • Öppna från föregående år – Öppnar en befintlig bokslutsfil som skapades förra året i BL Bokslut. Du får då med dig värdefulla uppgifter från förra året in i den fil du nu ska jobba med. Bland annat inregistrerade basuppgifter, kontokopplingar, inställningar i årsredovisningen, mm.
 • Hantera molndokument – Här kan du öppna filer som är lagrade i molnet, kopiera filer till eller från molnet och checka in eller ut filer från molnet.
 • Omläggning av räkenskapsår – Här skapar du nytt räkenskapsår vid omläggning av räkenskapsår. Då skapas en ytterligare en bokslutsfil för det nya räkenskapsåret.
 • Byte av regelverk – Om du exempelvis valt K2 men ångrar dig och vill ha K3 som uppställningsform använder du detta alternativ.
 • Stäng – Stänger den bokslutsfil du jobbar med men programmet är fortfarande öppet.
 • Ta bort – Ger dig möjlighet att ta bort ett eller flera företag, dvs bokslutsfiler.
 • Spara – Sparar den öppnade bokslutsfilen.
 • Spara som – Sparar den öppnade bokslutsfilen med möjlighet att döpa om och/eller spara den på annan plats.
 • Säkerhetskopiera – Här kan du bland annat ställa in hur ofta du vill att säkerhetskopior ska tas, både lokala och externa (exempelvis i nätverk). Dessutom kan du ställa in var de ska sparas samt läsa in tagen kopia etc.
 • Inställningar – Här hittar du inställningar för programmet gällande Mappar, Filnamn, Utskrift, Säkerhetskopiering samt Årsredovisning och Övriga inställningar. Varje del innehåller val som påverkar hur programmet arbetar.
 • Import/Export – Här ges möjlighet att importera samt exportera SIE-filer. Du kan välja att exportera:
 1. Endast bokslutstransaktioner (SIE 4)
 2. Alla transaktioner (SIE 4)
 3. Bokslutssaldon (SIE 1)

Du kan i programmet välja att exportera direkt till BL Administration samt till BL Skatt.

 • Licensuppgifter – Visa eller uppdatera dina licensuppgifter så att du får rätt åtkomst till programmet.
 • Skicka – Bifogar den fil du jobbar med i ett mail som öppnas i ditt e-postprogram (Outlook)
 • Dokument – Leder dig till dokumenthanteraren där du kan förhandsgranska, exportera eller skriva ut dina dokument.
 • Avsluta – Avslutar/stänger programmet.
Guide taggad med: BL Bokslut Arkiv
warning Created with Sketch.