Bjorn Lunden

Tjänste- och entreprenaduppdrag i BL Bokslut (1470, 1620F, 1620L)

Uppdaterad

Här går vi igenom hur du hanterar tjänste- och entreprenaduppdrag i BL Bokslut, beroende på om uppdraget är till fast pris - huvudregeln/alternativregeln eller löpande räkning. Vi förklarar vad som ska informeras i not, vilka konton som används vid kontering samt vilka bokslutsbilagor som kan användas i BL Bokslut. 

Fast pris - alternativregeln (Bokslutsbilaga 1470)

Om ett uppdrag redovisas enligt fast pris - alternativregeln ska det i årsredovisningen visas i posten pågående arbeten för annans räkning. Informationen ska specificeras i not. Använd bokslutsbilaga 1470 för ev. kontering och avstämning.

• Fordran – när mer arbete är nedlagt än vad som är fakturerat på balansdagen. Posten redovisas under rubriken Varulager, konto 1470-1479.

• Skuld – när mer är fakturerat än det arbete som är nedlagt. Posten redovisas under rubriken Kortfristiga
skulder, konto 2430-2439.

Pågående arbete = På balansdagen påbörjat men inte slutfört arbete.

Fast pris - huvudregeln (Bokslutsbilaga 1620F)

Om ett uppdrag redovisas enligt fast pris - huvudregeln behöver informationen inte specificeras i not. Använd bokslutsbilaga 1620F för ev. kontering och avstämning.

• Fordran – Redovisas i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt under rubriken Kortfristiga fordringar, konto 1620-1629.

• Skuld – Redovisas i posten Fakturerad men ej upparbetad intäkt under rubriken Kortfristiga skulder, konto 2450-2459.

Löpande räkning (Bokslutsbilaga 1620L)

Om ett uppdrag redovisas enligt löpande räkning behöver informationen inte specificeras i not. På löpande räkning tar man betalt per tidsenhet och om arbetet ej är fakturerat på balansdagen uppstår en fordran. Använd bokslutsbilaga 1620L för ev. kontering och avstämning.

• Fordran – Redovisas i posten Upparbetad men ej fakturerad intäkt under rubriken Kortfristiga fordringar, konto 1620-1629.

Redovisningsprinciper

Finns det uppdrag till fast pris? Då ska du i Redovisningsprinciperna ange huruvida det är huvudregeln eller alternativregeln som tillämpas. Det anges under rubriken tjänste- och entreprenaduppdrag.

Om det är alternativregeln som tillämpas ska du ange om indirekta utgifter har räknats in i saldot för Pågående arbete för annans räkning.


warning Created with Sketch.