Björn Lundén AB

Kassaflödesanalys

Uppdaterad

Här kan du skapa en kassaflödesanalys, som är en del av årsredovisningen. Kassaflödesanalysen (indirekt metod) beskriver ett bolags in- och utbetalningar under en given period och får frivilligt upprättas i K2. Den består av delarna kassaflöde från den löpande verksamheten, kassaflöde från investeringsverksamheten och kassaflöde från finansieringsverksamheten.

I K3-regelverket är även den direkta metoden tillåten och man kan anpassa mallen manuellt om man vill använda den metoden.

För att lägga upp en kassaflödesanalys finns flera möjliga val, beroende på i vilket läge du är. Du kan välja att skapa den i guiden vid importen genom att bocka i rutan för Kassaflödesanalys.

Alternativt kan du i ett senare läge skapa kassaflödesanalysen från Årsredovisning – Kassaflödesanalys.

Härifrån kommer du direkt till redigeringsdialogen där du kan ange siffror och göra de anpassningar av mallen som eventuellt behövs.

För att kunna ange något i Kassaflödesanalysen från vyn under Årsredovisning & Övriga dokument, där du ser själva dokumentet för kassaflödesanalysen, klickar du på Funktionspanel – Inmatning för att öppna redigeringsdialogen.

Genom att klicka på knappen Verkställ lagras dina ändringar och de visas direkt i årsredovisningsdokumentet utan att dialogrutan för kassaflödesanalysen stängs. Detta möjliggör en kontinuerlig redigering där du ser resultatet av dina förändringar i dokumentet. Knappen OK sparar eventuella ändringar och stänger dialogrutan för kassaflödesanalysen.

Guide taggad med: kassaflödesanalys
warning Created with Sketch.