Björn Lundén AB

Byta från BL Terminalserverlösning till Björn Lundén Webb och App

Uppdaterad


Den här instruktionen gäller BL Administration


Avslut av BL terminalserverlösning och byte till Björn Lundén Webb och App.


Vad är terminalserverlösning?

En terminalserver är den server som är värd för Windowsbaserade program och som vi använt som lösning för vårt program BL Administration för dig som använder Mac. BL Administration är ett Windowsbaserat program och kan därför inte installeras direkt på en Mac.


Byte till Björn Lundén Webb och App från Terminalserverlösning.

  1. Tryck på BL- ikonen i BL Administration.


  2.   Där väljer du det övre alternativet.


  3.  I det här steget väljer du program. Abonnemanget inleds med en 30-dagars provperiod så att du kan testa programmet i lugn och ro.


  4.  I nästa steg kan du välja olika tilläggstjänster. Vill du inte lägga till någon tilläggstjänst trycker du bara på Fortsätt. Annars väljer du önskad tilläggstjänst och sedan Fortsätt.


  5. Här skapar du din användare, anger din roll och vilka funktioner du ska ha tillgång till. Lägg först upp dig själv som användare. Vill du lägga till fler användare klickar du på ”skapa fler användare”. När du skapat dina användare klickar du på ”Slutför din beställning med BankID”.

    Viktigt att du lägger upp dig som första användare och sätter dig själv som admin.
  6. Kontakta slutligen vår säljavdelning på 0650-541400 för att säga upp BL Administration.


 warning Created with Sketch.