Björn Lundén AB

Byte av SQL-server

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration.

Arbetsgång

Ett råd kan vara att installera den nya SQL-servern med SQL-server autentisering och samma sa-konto och lösenord som det varit på den tidigare servern för att underlätta vid flytten då dessa uppgifter står i krypterad form i en systemfil. Kom även ihåg att aktivera SQL-server protokollen på nya servern med rätt tjänstekonto i configuration manager efter installation på den nya servern samt kontrollera så att inte brandväggen blockerar kommunikationen för SQL-servern.

Se till att det finns aktuella säkerhetskopior på alla företag innan du påbörjar flytten!

 1. Kopiera mappen som innehåller databaserna för BL Administration. Normalt är den mappen döpt till BLAdata. För att du ska kunna göra det måste du först koppla loss databaserna från den gamla SQL servern, tex via Management Studio Express eller alternativt stoppa tjänsten SQL Server.
  Tips: Om du inte vet var databas-mappen ligger kan du se det via BL Administration. Öppna programmet, när du kommer till Logga in-rutan klickar du på F8-tangenten. Då visas sökvägen dels till stället där programmet är installerat, men också sökvägen till var databasfilerna ligger.
 2. Klistra in BLAdata-mappen på den nya servern. Se till att alla användare som ska jobba med BL Administration har rättigheter att ändra i den mappen.
 3. Öppna BL Administration. Eftersom den gamla angivna sökvägen inte längre stämmer måste du välja Företagsgruppen Lokal företagsgrupp för att få logga in. Logga in med användaren: *, inget lösenord. Avbryt rutan Val av företag.
  (alternativt ändra sökvägen direkt i systemfilen grupp.ini som standard ligger under den dolda mappen C:\ProgramData\BLA\ReadWriteFiler)
 4. Gå in under Arkiv-Systemunderhåll-Skapa/Redigera företagsgrupp. Där ligger sökvägen till den gamla servern. Markera raden och klicka på Ta bort. Klicka på knappen Anslut till befintlig grupp. Leta efter BLAdata- mappen på den nya servern. Ange en benämning för företagsgruppen, t ex företagets namn. (alternativt ändra sökvägen direkt i systemfilen grupp.ini som standard ligger under den dolda mappen C:\ProgramData\BLA\ReadWriteFiler)
  Tips: mappa gärna upp en nätverksenhet till mappen BLAdata från varje klientdator.
 5. Nu behöver vi även ändra så att företagsgruppens inställningar är mot den nya servern. Det gör vi via filen SQL-server.ini som ligger i den BLAdatamapp du kopierat tidigare. I den finns t.ex information på servernamn och SQL-serverinstansnamn samt även sökväg till databaserna sett från SQL-servern. Ändra dessa till den nya serverns inställningar, spara och stäng.
 6. Nu ska systemdatabaserna för BL Administration attachas på SQL-servern. Det gör vi genom att logga in i SQL Management Studio och attacha databaserna i BLAdatamappen som heter BLA_sysdata och BLA_sysdeb.
 7. Logga sedan in i BL Administration och gå därefter in under Arkiv-Systemunderhåll-Återskapa företagslistan. BL Administration söker nu igenom databasfilerna och alla företagsdatabaser attachas i SQL server på den nya servern.
 8. Upprepa steg 3-4 på alla datorer där BLA körs.

Felsökning

Några vanliga anledningar till anslutningsproblem efter man följt guiden:

 • Man har glömt ändra tjänstekonto för SQL-servern på den nya servern till ett konto som har rättigheter på den BLaData-mapp BL Administration ska jobba mot
 • Brandväggen blockerar andra klienter att ansluta sig mot SQL-servern. (I dessa fall fungerar en anslutning att göra direkt från servern)
 • Man har inte ändrat inställningarna/angett fel inställningar i systemfilen grupp.ini som innehåller uppgifter om SQL-servern så som Servernamn och Instansnamn. Filen innehåller även information om kontoinställningar för SQL-servern och har den nya SQL-servern installerats med nytt lösenord behöver detta ändras i filen. Kontakta i detta fallet BL Supporten.
Guide taggad med: Teknisk support
warning Created with Sketch.