Bjorn Lunden

Byta från Access till MS SQL Server

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration

Följande är en instruktion för att byta databas och köra BL Administration mot SQL Server istället för MS Access. MS SQL Server finns i olika versioner. Denna hjälptext beskriver versionen MS SQL Server Express Edition.

Förutsättningar

 1. Du behöver licens för minst en extra användare i BL Administration för att kunna köra mot MS SQL Server.
 2. Att köra BL Administration mot MS SQL Server innebär att databaserna för systeminställningar och företag körs under ett program som ligger separat från BL Administration. Programsupporten för BL Administration innefattar inte installationshjälp och support för programmet MS SQL Server.
 3. Du behöver uppfylla Microsofts systemkrav för att kunna köra MS SQL Server.

Installera BL Administration i nätverk

Se först till att ha en fungerande nätverksinstallation av BL Administration. Läs om hur du installerar BLA för nätverk i hjälptexten BL Administration i nätverk

Installera MS SQL Server

Ladda ner och installera:

MS SQL Server Express Edition (version 2008 eller senare)
MS SQL Server Management Studio Express
Programmen kan t ex laddas ner från Microsofts hemsida www.microsoft.com. Installationen av MS SQL Server ska göras på den server/dator där BL Administrations företagsgrupp finns.

Du behöver också göra följande inställningar/kontroller under och efter installationen:

 1. Installera i Blandat läge
  Under installationen av MS SQL Server Express Edition, välj att installera i Blandat läge. Då får du också ange ett lösenord. Det lösenordet ska senare användas för inställningar i BL Administration.
 2. Tjänster
  Efter installationen, kontrollera följande tjänster/services i Windows och se till att Startläge är inställt på Auto:SQL Server Browser
  SQL Server
  3. Kontrollera IP-port
  Kontrollera vilken IP-port som används av SQL Server och se till att du har öppnat den porten för kommunikation i eventuella brandväggar.
 3. Aktivera TCP/IP
  I SQL Server configuration manager som följer med installationen, sätt TCP/IP till Aktiverad/Enabled för din aktuella SQL-serverinstans. Se också till att IP-adressen under TCP/IP är rätt.
 4. Användarrättigheter
  Detta steg behövs endast göras om du kör MS SQL Server 2005 eller 2008 Express Edition.
  Se till att berörda användare på servern är medlemmar i rättighetsgruppen SQLServer2008MSSQLUser$SERVER_1$SQLEXPRESS. Det behövs för att det ska gå att göra backup av databaserna från BL Administration

Inställningar i BL Administration

I BL Administration ska du ställa in inloggningsuppgifter så att programmet kan hitta och koppla upp mot MS SQL Server. Gör så här:

 1. Välj Arkiv – Systemunderhåll – Databas – Inloggningsuppgifter MS SQL Server.
 2. Fyll i inloggningsuppgifterna enligt följande:SQL Servernamn = [Servernamn]\SQLEXPRESS, t ex MINSERVER\SQLEXPRESS
  Användarnamn = sa
  Lösenord = ditt lösenord från installationen
  Serverprefix = lämnas tom i de flesta fall. Används bara om man har flera separata företagsgrupper. Skriv i så fall ett valfritt prefix som ska gälla för denna företagsgrupp.
  Timeout = lämnas tom i de flesta fall. Används bara om du vill specificera hur lång tid det ska ta innan uppkopplingen till SQL Server stängs ned när du inte använder programmet.
  Sökväg till företagsgrupp från SQL Server = Serverns sökväg till mappen som fungerar som företagsgrupp, t ex c:\bladata.
  Placering av databaser = företagsmapp
 3. Kontrollera inloggningsuppgifterna.
  Klicka på knappen Testa inloggning. Om allt fungerar ska du få meddelandet: Inloggning lyckades, Söksträng från SQL Server till företagsgrupp är korrekt.

Migrera databaser till SQL Server

Nu kan du gå vidare och migrera över databaserna från MS Access till MS SQL Server. Du ska migrera både Systemdatabas och Företagsdatabaser. Gör så här:

 1. Systemdatabas. Arkiv – Systemunderhåll – Databas – Val av databas. Välj alternativet Byt databas till MS SQL Server och välj OK.
 2. Företagsdatabaser. Denna migrering måste göras för varje företag ett i taget. Gå in i företaget och välj Arkiv – Systemunderhåll – Databas – Val av databas. Välj alternativet Byt databas till MS SQL Server och välj OK.
Guide taggad med: Teknisk support
warning Created with Sketch.