Björn Lundén AB

BL Administration i nätverk

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Administration.

Förutsättningar

 1. Du behöver ett fungerande Windowsnätverk. Programsupporten för BL Administration innefattar inte installationshjälp och support för nätverket.
 2. Det är en stark rekommendation att nätverket INTE är trådlöst, eftersom den nätverkstrafiken inte är tillräckligt stabil för att databaskommunikationen ska fungera bra.
 3. Det kan vara en fördel att använda MS SQL Server som databas om man arbetar i nätverk. Den databasen är stabilare och mer tillförlitlig än MS Access bla när man är flera användare ansluten samtidigt. Läs mer om hur du gör för att byta databas i hjälptexten Byta från MS Access till MS SQL Server

Installera BLA på arbetsstationerna

Börja med att installera BL Administration lokalt på alla arbetsstationer som ska köra programmet och skapa en företagsgrupp.

En företagsgrupp är detsamma som en gemensam mapp i nätverket där alla arbetsstationer har fullständiga rättigheter, och där alla företag och gemensamma data kommer att sparas. Gör så här:

 1. Skapa en mapp på den dator som ska fungera som server, dela ut den och se till att alla användare har fulla rättigheter till den. Vi rekommenderar att du döper mappen till bladata, för att också vi ska känna igen den om du behöver hjälp av oss.
 2. Starta BL Administration på en av arbetsstationerna. Om du har jobbat på en av arbetsstationerna sedan tidigare och har sparade företag där så använder du den arbetsstationen.
 3. Välj Arkiv – Systemunderhåll – Skapa/redigera företagsgrupp.
 4. Välj Skapa ny företagsgrupp. Bläddra sedan fram till den gemensamma mappen du skapade enligt punkt 1. Markera mappen och välj Spara.
 5. Ge anslutningen ett namn. Välj själv vilket namn du ger anslutningen. Namnet kommer sedan att visas när du startar BL Administration och ska logga in på företagsgruppen. Välj sedan OK. Nu kommer gemensamma filer att kopieras över från arbetsstationen till den mappen. Flytta därefter över dina företag i rutinen Arkiv – Systemunderhåll – Kopiering mellan företagsgrupper.
 6. Logga in. När kopieringen är klar kan du stänga fönstret Företagsgrupper och logga in på företagsgruppen.

Lägg upp användare och användarprofiler

Se till att det finns användare för alla som ska kunna logga in på företagsgruppen. Du kan lägga upp hur många användare du vill. Din licens begränsar endast antalet samtidigt inloggade användare (med undantag för användare av rättighetstyp Gäst, se nedan). Om du vill kan du också begränsa behörighet för olika användare. Gör så här:

 1. Lägg upp användare. Välj Arkiv, Systemunderhåll, Användare. Välj sedan Lägg till.
 2. Ange användar-id och användarnamn samt vilken behörighetstyp användaren ska ha.
  Administratör = tillgång till alla funktioner
  Normal = Ej tillgång till systemfunktioner som t ex administration av användare.
  Gäst = Används för användare i Terminal Server/Fjärrsessioner som har begränsad behörighet enligt en användarprofil. En gästanvändare räknas alltid som inloggad och upptar en användarlicens oavsett om användaren är inloggad eller inte.
 3. Om du vill begränsa användares behörighet, skapa användarprofiler under Arkiv – Systemunderhåll – Användarprofiler.

Anslut övriga arbetsstationer

Om du har fler arbetsstationer, anslut de andra till företagsgruppen så här:

 1. Starta BL Administration och välj Arkiv – Systemunderhåll – Skapa/redigera företagsgrupp.
 2. Välj Anslut till befintlig företagsgrupp. Bläddra dig fram till den gemensamma mappen bladata, markera mappen och välj OK.
 3. Ge anslutningen ett namn precis som på den första arbetsstationen enligt punkt 5 ovan.
Guide taggad med: Teknisk support
warning Created with Sketch.