Björn Lundén AB

BPF Beräkningsbilaga Periodiseringsfond

Uppdaterad

Här beskriver vi hur du fyller i beräkningsbilagan BPF Periodiseringsfond.

Arbetsgång

  1. Första gången du fyller i blanketten, börja med att ange dina ingående värden i den nedre delen på blanketten. Som ingående värde ska du ange hur mycket som kvarstår vid årets ingång från den ursprungliga avsättningen gjord ett specifikt år. Det är viktigt att du skriver det på rätt år så att BL Skatt kan hjälpa dig när det är dags att återföra periodiseringsfonden.
  2. Vi rekommenderar att du hämtar dina värden från din näringsblankett NE eller N3A så du aldrig missar någon avsättning eller återföring som måste göras. Återföring och avsättning görs på NE/N3A och förs då till denna beräkningsbilaga.

warning Created with Sketch.