Björn Lundén AB

K10 Kvalificerade andelar Fåmansföretag

Uppdaterad

Här beskriver vi hur du fyller i blanketten K10 Kvalificerade andelar Fåmansföretag.

Arbetsgång Grunddata»

Avyttring och arv/gåva»

A 1. Utdelning alternativ 1 - Förenklingsregeln»

A 2. Utdelning alternativ 2 - Huvudregeln»

B. Avyttring av aktier/andelar i fåmansföretag»

C. Omräknat omkostnadsbelopp»

D. Lönebaserat utrymme»

Grunddata

Första gången du går in på blanketten öppnas en dialog för Grunddata.

Du kan senare gå tillbaka till denna dialog genom att i funktionspanelen klicka på knappen Grunddata. Det är viktigt att du fyller i rätt förutsättningar i dialogen för Grunddata. 

Arbetsgång Grunddata

  1. Ange sparat utdelningsutrymme från föregående år. Det hämtar du från specifikationen till blankett INK1 från föregående års inlämnade K10 vid punkt 1.11 eller 2.12 (beroende på vilken regel du använde föregående år).
  2. Ange antalet ägda andelar vid årets ingång respektive utgång. Det är här det framgår om ditt innehav har förändrats under året.
  3. Även om du inte beräknar ditt gränsbelopp enligt Huvudregeln kan det vara bra att du fyller i ditt omkostnadsbelopp (normalt det du har betalt för andelarna) då det behövs den dag du säljer andelar.
  4. Under rutan för Grunddata väljer du vilken regel du vill använda för beräkning. Du kan välja att beräkna/simulera enligt både Alternativregeln (sida 1) och Huvudregeln (sida 2 och eventuellt sida 4) samtidigt eller bara en utav dem.
  5. Har du beräknat enligt båda reglerna är det obligatoriskt att, under rutan för omkostnadsbelopp, ange vilken regel som ska gälla vid utskrift samt vid SRU-export.

Avyttring och arv/gåva

Har du avyttrat andelar under året och tagit utdelning innan datum för avyttring, kryssar du i rutan för det i dialogen Grunddata för att få korrekt beräkning. Detta gör du i rutan Vid avyttring.

Har du erhållit eller lämnat andelar i gåva eller arv under året anger du det antalet under avsnittet för Vid arv och gåva. Vid arv och gåva träder mottagaren in i givarens ställe och får då överta/lämna sin del av det sparade utdelningsutrymmet som tillhör de överlåtna andelarna. Personen som ägde andelarna 1 januari inkomståret är den som ska beräkna gränsbeloppet för i år och sedan kan det överlåtas/övertas.

Har utdelning skett före gåvotillfället kryssar du det i rutan Vid arv och gåva.

A 1. Utdelning alternativ 1 - Förenklingsregeln

När du har fyllt i rätt förutsättningar under Grunddata kommer beloppen automatiskt in på respektive fält under avsnitt A 1. Utdelning alternativ 1 - Förenklingsregeln (sida 1). Du behöver dock manuellt fylla i fält 1.6 Utdelning.

A 2. Utdelning alternativ 2 - Huvudregeln

När du har fyllt i rätt förutsättningar under Grunddata samt gjort beräkning på sida 4, D Lönebaserat utrymme kommer beloppen automatiskt in på respektive fält under avsnitt A 2. Utdelning alternativ 2 - Huvudregeln (sida 1). Du behöver dock manuellt fylla i fält 2.7 Utdelning.

B. Avyttring av aktier/andelar i fåmansföretag

Om du både säljer och köper andelar under året behöver du ibland hantera det i programmet. Du kan behöva ange ett annat antal andelar i dialogen för Grunddata vid årets ingång än vad som egentligen gällde. Detta för att få rätt beräkning. Av denna anledning skrivs inte beloppet som står angivet i fältet för Antal ägda andelar över automatiskt på första sidan på K10. Första året fyller du i det manuellt överst på blankett K10 sidan 1. Här ska du också ange det totala antalet andelar i bolaget (för att du ska få rätt proportion på Förenklingsregeln).

Kom ihåg att ändra antalet andelar vid årets utgång överst i dialogen Grunddata om ditt innehav har förändrats under året.

Om du inte hade några aktier i början av året men köper in ett antal under året som du sedan säljer under samma år kan du inte lägga in några andelar under Grunddata.

Du ska då lägga in omkostnadsbeloppet under rubriken Vid avyttring i Grunddata.


När du har fyllt i rätt förutsättningar under Grunddata kommer beloppen automatiskt in på respektive fält under avsnitt B. Avyttring av aktier/andelar i fåmansföretag (sidan 3). Du behöver dock manuellt fylla i fälten Försäljningsdatum, 3.1 och 3.2. Beloppet som ska in i 3.2 hittar du i fält 3.6. Har du inga ägda andelar varken vid årets ingång eller utgång behöver du även fylla i fält Antal sålda andelar. Har du ägda andelar vi årets ingång hämtas summan automatiskt från Grunddata.

C. Omräknat omkostnadsbelopp

Om du har använt dig av omräknat omkostnadsbelopp ska du här ange hur det har beräknats.

D. Lönebaserat utrymme

1. Lönekrav
Det krävs att du äger minst 4% av kapitalet i företaget för att få beräkna lönebaserat utrymme.

Fyll i information under antingen punkt 1 eller punkt 2.

2. Beräkning av lönebaserat utrymme

Fyll i fält 6.1 Kontant ersättning till arbetstagare och antalet ägda aktier under hela året samt totalt ägda aktier.

När detta är ifyllt kommer fälten på sida 2 automatiskt att fyllas i .

warning Created with Sketch.