Björn Lundén AB

Not Redovisningsprinciper

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

I den här artikeln förklarar vi hur du skapar noten Redovisningsprinciper.

Redigera

  1. Klicka in dig i dialogen för noten genom att klicka på notnumret eller på raden i kolumnen till vänster. 
  2. När du upprättar ett helt nytt bokslut så skapas redovisningsprinciper som not nr 1 automatiskt. Vill du istället ha redovisningsprinciperna som en egen rubrik?  Bocka då ur rutan Visa som not nr 1. 
  3. Infoga önskade rubriker med en bock.
  4. Redigera genom att dubbelklicka på rubriken.
  5. Infoga förslag på texter eller skriv in en  egen text i textfältet.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

De poster som finns i balansräkningen hämtas och listas i tabellen. 

  1.  Om olika nyttjandeperioder används inom samma post så anges ett intervall (exempelvis 5-10 år / 10-20 %)
  2. Du kan specificera en post genom att bocka i rutan Specificera (frivillig uppgift).
warning Created with Sketch.