Bjorn Lunden

Not Byggnader och mark

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

I den här artikeln beskriver vi hur du skapar och kopplar en notupplysning till posten Byggnader och mark.

Skapa noten

Klicka på Balans och välj noten i listan.

Koppla noten

Många av de noter som finns att skapa går endast att koppla till just den posten i balans/resultaträkningen. Först när du har kopplat noten kommer den att få ett nummer och bli synlig i årsredovisningen. Klicka på Koppla not och välj post. Om posten inte finns att välja här bör du kontrollera att posten verkligen finns i balansräkningen. Behöver du flytta ett kontosaldo göra du det under Balans & resultat. Lär dig mer om hur flyttar ett kontosaldo här.

Enkel eller utökad not

Använd fliken "Enkel" om du enbart vill ange den information som är obligatorisk enligt K2. Välj fliken "Utökad" om du vill lämna mer information än vad som krävs.

Ange saldon 

Har du använt funktionen "Öppna från föregående år" så har beloppen från föregående år flyttat sig ett steg och hamnat i kolumnen Föregående år. Om detta är ett helt nytt bokslut så skriver du in jämförelsetalen såsom de såg ut i föregående årsredovisning.

I kolumnen Innevarande år anger du 

  1. De ingående värdena som balansräkningen visar (utgående värdet i jämförekolumnen)
  2. Den eventuella förändring som skett under året. 

Det utgående värdet beräknas automatiskt.

Tips! Du kan enkelt koppla ett eller flera kontosaldo till en cell i noten. På detta sätt fylls beloppet i automatiskt och du slipper ange dessa manuellt. Läs mer här om hur du kopplar ett kontosaldo.

Differens mellan värdet i noten och balansräkningen

Om det finns en differens mellan notens värde och det redovisade värdet på posten i balansräkningen kommer detta att stå med röd text längst ner i dialogen (gäller fliken utökad). Detta behöver åtgärdas.

warning Created with Sketch.