Bjorn Lunden

Not Ställda säkerheter

Uppdaterad

I den här artikeln förklarar vi när en not ska lämnas angående ställda säkerheter.

Har företaget ställt en tillgång som säkerhet för en skuld, avsättning eller en eventualförpliktelse, ska företaget lämna en upplysning om omfattningen av säkerheten och säkerhetens art och form.  Upplysningen om ställda säkerheter lämnar du i en not. Du ska lämna följande upplysningar angående detta:Säkerhetens art och form
Omfattningen av säkerheten
Företagsinteckningdet nominella beloppet på inteckningen (pantbrev i egen ägo redovisas inte)
Fastighetsinteckningdet nominella beloppet på inteckningen (pantbrev i egen ägo redovisas inte)
Tillgångar med äganderättsförbehålltillgångens redovisade värde
Belånade fordringartillgångens redovisade värde
Andra ställda säkerhetertillgångens redovisade värde


warning Created with Sketch.