Björn Lundén AB

Offerter

Uppdaterad

Vad är en offert?

En offert (eller anbud som det ibland kallas) är ett erbjudande om en vara eller en tjänst med specificerade villkor. I offerten ingår ofta produktbeskrivning, pris, leverans- och betalningsvillkor.

Skapa en offert

Att skapa en offert skiljer sig minimalt åt från hur man skapar en faktura. Läs om hur du skapar en faktura här.

  1. Gå in på Fakturering - Offerter och klicka på Ny offert.
  2. Välj kund.
  3. Välj artiklar eller lägg till en egen produktbeskrivning (t ex om artikeln inte är återkommande).
  4. Lägg in eventuella extrauppgifter och bilagor.
  5. Bestäm villkor för hur länge offerten ska vara giltig.
  6. Välj hur offerten ska levereras. Skicka den direkt till en e-postadress eller ladda ned den och skicka den manuellt.

Väljer du sedan Skicka offert (eller Ladda ned och registrera om du valt det leveransalternativet) så läggs offerten under fliken Skickade medan du väntar på kundens svar.

Väljer du alternativet Spara som utkast så läggs offerten under Utkast och du kan redigera det så mycket du vill innan det ska skickas iväg till kund.

Om offerten accepteras

Om offerten blir accepterad klickar du på de tre prickarna längst till höger på offertraden och Skapa fakturautkast för att komma till fakturaregistreringen. Där färdigställer du fakturan och skickar den till kund. Du kan även klicka dig in på offerten och välja att acceptera den därifrån, genom att även där klicka på de tre prickarna följt av Skapa fakturautkast. Den accepterade offerten hamnar då under fliken Godkända (Accepterade).

Om offerten nekas

Om offerten blir nekad tar du bort den genom att klicka på de tre prickarna längst till höger på offertraden och sedan Ta bort och den blir då borttagen ur systemet.

Ändra nästa offertnummer

Vill du ändra nästa offertnummer går du in under Inställningar – Fakturering och väljer önskat offertnummer i rutan Nästa nummer.

Guide taggad med: Offert Offert BL app
warning Created with Sketch.