Bjorn Lunden

Tips från supporten

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Här sammanställer vi några tips från supporten. Det kan vara tips kring aktuella ämnen eller inom delar i programmet som vi märker att det kommer mer frågor på i supporten. 

Noter som ej går att koppla

Om du använder regelverket som avser K2 och ska koppla en resultat- eller balansnot till en post, förutsätts att du har motsvarande post i resultat- eller balansräkningen att koppla noten till.
Exempel: Noten Goodwill går bara att koppla till posten Goodwill. För att den ska gå att koppla förutsätts alltså att posten Goodwill finns i balansräkningen.

De frivilliga noterna går dock att koppla till valfri rubrik (observera att Egen not 3 samt Personal utökad ännu ej är anpassade för digital inlämning).

Dubbla underskrifter vid digital inlämning

Då årsredovisningen lämnas in digitalt ser du vid förhandsgranskningen att undertecknandet (av t ex styrelseledamot) visas två gånger. Anledningen är att det övre av de två namnen representerar avskrift av själva undertecknandet medan det undre av de två representerar namnförtydligandet av undertecknandet. 

Förvaltningsberättelsen

Om förvaltningsberättelsen är tom när du tittar i årsredovisningsdokumentet, kan det bero på att du inte varit inne i respektive dialog (som ingår i förvaltningsberättelsen) och där klickat på OK/Verkställ.

Bolagsskatt

Bolagsskatten har sänkts stegvis enligt följande:
Räkenskapsår som påbörjas under 2019 och 2020: 21,4%
Räkenskapsår som påbörjas 2021 eller senare:        20,6%

Säkerhetskopia

Varje halvtimme tas en säkerhetskopia av den fil du jobbar med (förutsatt att du sparat filen en första gång). Två exemplar/kopior sparas och de sparas lokalt, i mappen Intern säkerhetskopiering. Detta gäller om du inte själv ändrat inställningarna för säkerhetskopiering. Du kan se/ändra dina inställningar för säkerhetskopiering genom att klicka på verktygssymbolen på listen längst upp i programmet. Välj sedan Inställningar för säkerhetskopiering.

 

Funktionsknappen Återställ

När du klickat på fliken Årsredovisning för att se hur årsredovisningen presenteras, hittar du funktionsknappen Återställ. Om du använder den knappen uppdateras enbart den flik du står på. Den hämtar alltså informationen igen från dialogen för fliken, inget annat påverkas (flikarna Resultaträkning och Balansräkning innehåller ingen Återställ-knapp). Samma gäller för de dokument som ligger under fliken Övriga dokument.

Digital inlämning av årsredovisningar

Du vet väl att du kan använda vår tjänst för digital inlämning av årsredovisningar i stället för att skicka in handlingarna per post? Vid digital inlämning meddelas du dessutom att årsredovisningen är inskickad.

  • För närvarande fungerar digital inlämning enbart för aktiebolag som tillämpar K2-reglerna.
  • Personnummer och e-postadress till den styrelseledamot eller verkställande direktör som ska skriva under fastställelseintyget ska du ange i personregistret.
  • Skicka in årsredovisningen genom att välja fliken Digital inlämning och klicka på molnet längs ned. Filen laddas då upp till ett temporärt utrymme som Bolagsverket inte får titta i, den har nämligen inte kommit in till Bolagsverket än. Filen ligger kvar i det temporära utrymmet i 3 veckor.
  • Bolagsverket skickar en länk (styrelseledamot/VD) för inloggning till den e-postadress som angetts.
  • Den företrädare du bjudit in loggar in med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID, och granskar handlingarna. Personen skriver under fastställelseintyget (digitalt) och skickar in årsredovisningen, fastställelseintyget och revisionsberättelsen (om en sådan finns). I samma stund blir det en inkommen handling hos Bolagsverket.
  • Fr o m bokslut 2021.12.31 finns nya riktlinjer gällande datum och underskrifter. Läs mer om vad den innebär och hur BL Bokslut anpassats utifrån ändringen https://www.bjornlunden.se/blbstart/nyheter-om-datum-f%c3%b6r-undertecknande__7886

Tips 1: Meddela personen som skriver under fastställelseintyget att i samband med signeringen även ange e-postadressen till er. På så vis får även ni en bekräftelse på att årsredovisningen är inskickad till Bolagsverket.

Tips 2: Om revison laddar upp revisionsberättelsen från egen programvara: Ladda upp årsredovisningen EFTER att revisionsberättelsen laddats upp av revisorn. Detta för att säkerställa att alla handlingar finns i det egna utrymmet när företrädaren som ska skriva på fastställelseintyget får sin inbjudan att granska/skriva under.

Hur du skapar ett nytt år

När det är dags att skapa ett nytt räkenskapsår och påbörja årets bokslut/årsredovisning finns det en del saker du bör göra för att underlätta ditt arbete. Klicka här för att läsa en guide om hur du steg-för-steg skapar din nya bokslutsfil på bästa sätt.

Aktieboken

Tänk på att när du ska registrera aktieägare och deras innehav så kan du använda funktionen Hämta (funktionsknappen). Aktieboken hämtar då de uppgifter du registrerat i personregistret avseende innehav av aktier.

Guide taggad med: BL Bokslut Tips
warning Created with Sketch.