Björn Lundén AB

Allmänt om blanketter i BL Skatt

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Skatt

Deklarationsöversikt

Deklarationsöversikten är själva motorn i programmet varifrån du kan utföra många funktioner. Du kan därifrån t.ex. skapa, ta bort och skriva ut blanketter. Deklarationsöversikten består av två flikar, Deklarationsblanketter och Övriga. Till fliken Deklarationsblanketter finns även en mycket tydlig och inbyggd deklarationskontroll. Se avsnittet Deklarationskontroll nedan.

I Deklarationsöversikten kan du tydligt se vilka blanketter som ingår i din deklaration.

Gå till blankett

För att gå till en blankett kan du dubbelklicka på blanketten i Deklarationsöversikten.

Markerade blanketter

I Deklarationsöversikten är en blankett markerad när den är gul. Det är på den blanketten du kan använda någon av Deklarationsöversiktens funktioner.

Koppla blanketter

Du kan koppla underbilagor till överliggande blanketter i Deklarationsöversikten. Det gör du genom att klicka på den blankett du vill koppla, hålla musknappen nere, dra blanketten till den blankett du vill koppla den till och släppa den. Överst i Blanketthanteraren finns huvudblankettens namn samt en ruta med texten Kopplade blanketter. Har du blanketter som inte är sammankopplade till någon annan blankett utan ligger fristående från de andra, ser du dem längre ner i Deklarationsöversikten under rubriken Fristående blanketter.

För att överföra värden från en fristående blankett till en överliggande blankett måste du koppla den. Här använder du tekniken att dra en blankett från rubriken Fristående blanketter till rubriken Kopplade blanketter. Du ser att värden kommer att överföras genom att den underliggande blanketten, den från vilken värden ska överföras, hamnar under den överliggande blanketten, till vilken värden ska överföras. Alla blanketter går inte att koppla till varandra, utan endast de som har ett naturligt samband.

Höger musknapp i Deklarationsöversikten

Du kan använda höger musknapp även i Deklarationsöversikten. Markera en blankett och se till att musmarkören finns på denna. Tryck därefter på höger musknapp så kommer en meny att visas.

I menyn för en specifik blankett finns följande alternativ

  • Gå till blankett
  • Ny blankett – denna funktion skapar ett nytt exemplar av samma blankett
  • Markera utskrift – Med höger musknapp kan du markera blanketten för utskrift. En liten skrivarikon dyker då upp vid blanketten. Du kan då i funktionspanelen välja Skriv ut och alternativet Skriv ut markerade för utskrift. De blanketter som är markerade för utskrift i Deklarationsöversikten skrivs då ut. Samma sak gäller om du går till utskriftshanteraren och väljer Alla markerade för utskrift.
  • Markera som klar – Om du med höger musknapp väljer Markera som klar kommer en bock att synas vid blanketten.
  • Skriv ut blankett
  • Ta bort alla kopplingar – Tar bort alla kopplingar från blanketten och flyttar ner den till Fristående Blanketter.
  • Ta bort blankett

Deklarationskontroll

Deklarationskontrollen finns inbyggd till höger i Deklarationsöversikten när du står på fliken Deklarationsblanketter. Här kan du välja vilka typer av varningar du vill se genom att bocka i eller ur rutorna. Har du bockat i alla tre så visas fel, varningar och tips. Är det något specifikt fel, tips eller någon varning som du inte vill se högerklickar du på den och väljer Dölj detta fel/denna varning/detta tips. Vill du i ett senare skede plocka fram det du har dolt så bockar du i rutan Dolda. Om du har ett fel, en varning eller ett tips så kommer det att dyka upp en ikon efter den blankett det gäller i Deklarationsöversikten. Genom att klicka på ikonen kommer du direkt in på den blankett och i det fält som felet, varningen eller tipset avser. Det fungerar på samma sätt i Deklarationskontrollen. Med ett dubbelklick på felet, tipset eller varningen så kommer du direkt dit.

Genvägar

Förutsatt att du skapat någon eller några blanketter så uppträder en litet fliksystem med blankettens namn strax ovanför själva arbetsytan.

Du kan enkelt klicka på den blankettflik som du vill gå till. Den blankett som du är inne på får vit färg. Om det finns någon varning på en blankett blir den orange. Röd färg markerar att ett fel finns på blanketten, exempelvis att organisationsnummer saknas i ett obligatoriskt fält. Är fliken grön på har denna blankett klarmarkerats. Du kan hålla markören på en blankettflik så visas en tooltip (textruta) där du ser vilka kopplingar som är gjorda till blanketten.

Hyperlänkar

På vissa blanketter kan du se en blå, understruken text (hyperlänk). Om du klickar på det fältet kommer du till den blankett som angivits i den understrukna texten. Om det i hyperlänken står flera blanketter angivna kommer du att få upp en undermeny där du väljer vilken av blanketterna du vill gå till.

warning Created with Sketch.