Björn Lundén AB

Funktionsknappar BL Skatt

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Skatt

Beroende på vilken arbetsyta eller vilken blankett du har framme visas ett antal olika knappar i funktionspanelen längst upp till höger på skärmen. Om du valt en meny och därefter en ribbon-knapp skapas oftast en arbetsyta mitt på skärmen, det kan exempelvis vara en blankett eller ett formulär för inmatning av vissa uppgifter. Här nedan presenteras en lista med de befintliga funktionsknapparna:

SIE-import

Förekommer på de blanketter där det är möjligt att göra en SIE-import, samt på huvudblanketterna.

Skriv ut

Skriver ut den aktuella blanketten till din standardskrivare eller till en PDF-fil.

Prel. sk ink. år 2022

Tar dig till direkt till dialogen Preliminärskatt, för fysiker, som vanligtvis återfinns i Skatteberäkningen.

Jobbskatteavdrag

Här lägger du in inkomster som ger rätt till jobbskatteavdrag (finns på blankett Ink1).

Arbetslöshetskassa

Här anger du den betalda avgiften under året.

Hämta

Hämtar värden från till exempel avskrivningsbilagor.

Skapa ny

Förekommer på de blanketter där du har möjlighet att skapa fler multiplar av den blankett du står på.

Ta bort

Tar bort den senast skapade multipeln av blanketten du står på.

SRU-kontroll

Tar dig till SRU-kontrollen där du har tre val. Antingen uppdatera alla rader med föreslagen SRU-kod, uppdatera bara den rad du står på eller uppdatera blankettens värden utifrån SRU-kontrollen.

warning Created with Sketch.