Björn Lundén AB

Menyer och snabbknappar i BL Skatt

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Skatt

Här beskriver vi hur programmet är uppbyggt med menyer och snabbknappar. Vi visar hur du navigerar i programmet i filmen här nedan samt beskriver programmets olika funktionsknappar.

Se en film:

Beräkningshjälp

När du står i ett öppet beloppsfält i en bilaga kan du lägga in en kortare beräkningsformel. Skriv bara = och den beräkning du önskar, exempelvis = 3000 + 850 + 200. Denna beräkning lagras då i Beräkningshjälpen. Du kan nå den genom att trycka på höger musknapp och välja Beräkningshjälp.

I formelfältet kan du ändra eller göra längre beräkningar än i fältet på blanketten. Här klarar vi beräkningssättet +-/ och *. Det är viktigt att du anger parenteser på korrekt sätt om räknesätten blandas.

Du ser på fältet om en beräkningshjälp finns kopplad genom att fältet får en liten blå markering längst uppe i högra hörnet.

Om du har använt dig av beräkningshjälpen och öppnar en fil från föregående år, kommer beräkningshjälpen att följa med på de blanketter som konverteras mellan åren.

Funktionsknappar

Längst upp till höger finns en ruta med funktioner som varierar beroende på det menyval du använder. Det är ofta dessa funktioner som styr vad som händer på arbetsytan eller blanketten. Vilka funktionsknappar som visar sig varierar beroende på vilken arbetsyta eller blankett du valt att arbeta med.

För en fullständig lista över funktionsknapparna klicka här »

Kortkommandon

Det finns en mängd olika tangentkombinationer som gör att du snabbt ska kunna förflytta dig eller utföra ett kommando.

För en förteckning över dessa klicka här »

Genvägar

Förutsatt att du skapat någon eller några blanketter så visas en samling flikar med blankettens namn strax ovanför själva arbetsytan.

Du kan enkelt klicka på den blankettflik som du vill gå till. Den blankett som du är inne på får vit färg. Finns någon varning på någon blankett blir den orange. Röd färg markerar att här finns ett fel, exempelvis att organisationsnummer saknas i ett obligatoriskt fält. Är färgen grön på fliken har denna blankett klarmarkerats. Du kan hålla markören på en blankettflik så visas en textruta (tooltip) där du ser vilka kopplingar som är gjorda till blanketten.

Hyperlänkar

På vissa blanketter kan du se en blå, understruken text (hyperlänk). Om du klickar på det fältet kommer du till den blankett som angivits i den understrukna texten. Om det i hyperlänken står flera blanketter angivna kommer du att få upp en undermeny där du väljer vilken av blanketterna du vill gå till.

Höger musknapp

Denna funktion återkommer på flera ställen i programmet. Då markören står i ett fält kan det finnas funktioner som ligger dolda och som du kan välja genom att klicka med höger musknapp. Vilken funktion som ligger där beror på i vilket läge du klickar. Fälten som visas med en annan färg på blanketterna, vanligtvis mörkblå, indikerar t.ex. att där finns funktioner om du klickar med höger musknapp.

Kalkylator

Längst uppe till vänster i programmet finns en snabbknapp för att nå Windows egen kalkylator.
Du kan även nå den genom snabbkommandot Ctrl+K. När du gjort din uträkning kan du trycka Ctrl+C
för att kopiera beloppet, gå sedan till blanketten och trycka Ctrl+V så klistras beloppet in.

Menyer

Menyerna utgörs av de flikar som heter Basuppgifter, Import/Export, Blanketter, Beräkningar, Värdepapper, Fåab, Kvalitetsstöd samt Hjälp. Klickar du på en meny öppnar sig olika ribbonknappar (nedanför menyerna) beroende på vilken meny du valt.

Navigeringsknapp

Pilarna uppe i vänstra hörnet som pekar åt vänster eller höger är ett stöd för dig som vill komma till den arbetsyta du var på i steget innan du kom till den nuvarande arbetsytan. Om du i momentet innan jobbade med t.ex. en blankett så klickar du på vänsterpilen och du hamnar då på den blanketten.

Ribbonknappar

Knapparna under respektive meny är kategoriserade (grupperade) utifrån sitt användningsområde. Knappens funktion framgår av dess namn medan gruppnamnet framgår i fältet längst ned på gruppen av knappar. Klickar du på en ribbonknapp får du oftast ett ytterligare val som leder dig till den arbetsyta eller blankett som du ska jobba med. Detta är den bild som framträder i mitten på din bildskärm.

Sidopaneler

Sidopanelerna är de två lodräta fälten på vänster respektive höger sida om arbetsytan. Den vänstra representerar snabbstart, genom vilken du kan nå bland annat senast öppnade dokument, ny, öppna, SIE-import samt länkar till versionshistorik och supportforum. I ursprungsläget är den vänstra sidopanelen alltid utfälld. Vill du fälla in den gör du det enkelt med ett klick på pilarna som visas här nedan.

I den högra sidopanelen ligger skatteberäkningen. Den uppdateras dynamiskt. När du gör en ändring på en blankett ser du förändringen i skatteberäkningen på en gång. Vill du göra skatteberäkningen större klickar du på någon av dialogens kantlinjer och drar den utåt till den storlek du vill ha.

Tooltips

Om du håller markören på en ribbonknapp, en genväg eller ett fält så kan det ibland dyka upp en informationsruta (tooltip) som ger dig viktig information om det aktuella fältet eller blanketten.

Zoom

Ett reglage som visas längst ned till höger. Funktionen gör att du kan förminska eller förstora arbetsytan.

Ändring av status på deklaration

Du kan enkelt ändra och kontrollera status på aktuell deklaration. Längst ner till höger i statusraden finns information om status. Genom att klicka här kan du ändra mellan Ej påbörjad, Påbörjad, Klar, Hos klient, Underskriven samt Lämnad till SKV. Du kan även få status Lämnad till SKV automatiskt satt vid export till Skatteverket via filöverföring.

warning Created with Sketch.