Björn Lundén AB

Inställningar i BL Skatt

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Skatt

Programmets inställningar representeras av verktygsikonen uppe i vänstra hörnet, här får du hjälp att göra diverse inställningar.

Mappinställningar

Programmet använder mappinställningar för att spara och leta efter deklarationer. Här anger du den mapp där du vill att dina deklarationer ska sparas. Den som installerar programmet bestämmer också programmets förvalda alternativ för mappinställningar. Du ska också ange i vilken mapp SIE-filerna finns. I vanliga fall är det C:\SIE och därför är den mappen förvald. Du kan ändra namnet till något annat om du vill.

Filnamnsinställningar

Under Filnamnsinställningar kan du själv ändra programmets föreslagna filnamn.

Utskriftsinställningar

Detta alternativ består av fyra flikar, marginaler, teckensnitt, sidfot och logotyp samt övriga. Under fliken Marginaler kan du ändra inställningarna för topp/botten samt vänster/högermarginaler. Fliken Teckensnitt hjälper dig att ställa in en större storlek på teckensnittet på dina ifyllda värden när du skriver ut. Du kan även välja om du vill ha fet och/eller kursiv stil. Under fliken Övriga kan du välja att göra duplexutskrifter, skriva ut till A3 samt styra från vilket fack papperet ska hämtas. Du kan även ändra inställningarna för färgutskrift här.

Inställningar för säkerhetskopiering

Här anger du i vilka mappar programmet ska spara de interna och externa säkerhetskopiorna. Du kan även ändra med vilka intervall programmet ska ta säkerhetskopior samt hur många säkerhetskopior som ska sparas.

Övriga inställningar

Här kan du ändra programmets tema. Du kan även ställa in zoomen för de olika delarna i programmet. Om du har problem med att funktioner i programmet inte syns kan ett tips vara att ändra zoominställningen. Vill du inte att programmet ska kunna logga och skicka felrapporter ställer du in det här. Du kan även välja att inte visa startsidan i programmet.

warning Created with Sketch.