Björn Lundén AB

Utskriftshanteraren i BL Skatt

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Skatt

Nedan följer instruktioner hur du i Utskriftshanteraren kan ladda ned och göra utskrifter på både SKV-blanketter och programritade blanketter. Utskriftshanteraren når du antingen genom att klicka på utskriftsikonen längst upp till vänster i programmet eller genom att använda Arkiv – Skriv ut.

Blanketter

Utskriftshanteraren består av två flikar, Ordinarie och SKV/Övriga.

Ordinarie

Under fliken Ordinarie kan du skriva ut programritade blanketter. Du kan själv välja att skriva ut enstaka blanketter genom att skriva in blankettens namn i rutan och sedan klicka på den blå pilen. Vill du skriva ut enstaka sidor av en blankett så skriver du t.ex. R2-2. För att skriva ut enstaka sidor av en blankett kan du även högerklicka med musen när du står på blanketten och där direkt välja Skriv ut denna sida. Under rutan med valda blanketter finner du ett antal valbara utskriftsalternativ. Du har även möjlighet att skriva ut Skatteberäkningen härifrån.

I rutan till höger för Valda blanketter ser du vilka blanketter som kommer att skrivas ut. Här kan du ta bort blanketter som du inte vill ha med vid utskriften genom att markera blanketten och sedan klicka på Ta bort. Om du vill förhandsgranska utskriften eller skriva ut en blankett till PDF finner du val för det under rutan för Valda utskrifter.

Du kan även nå utskriftsinställningarna genom att klicka på ikonen 

SKV/Övriga

Under SKV/Övriga gör du utskrifter på SKV-blanketter.

warning Created with Sketch.