Björn Lundén AB

Kortkommandon i BL Skatt

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Skatt

Här sammanfattar vi aktuella kortkommandon i programmet

 • PgDown Rullar sidan nedåt i förutbestämda steg
 • PgUp Rullar sidan uppåt i förutbestämda steg
 • Home Flyttar markören till början av fältet
 • End Flyttar markören till slutet av fältet
 • Pil vänster Flyttar markören till vänster inom fältet
 • Pil höger Flyttar markören till höger inom fältet
 • Pil upp Flyttar markören till föregående fält
 • Ctrl+B Öppnar skatteberäkningen
 • Ctrl+C Kopierar markerat stycke
 • Ctrl+D Tar bort den blankett du står på
 • Ctrl+G Gå till blankett
 • Ctrl+K Öppna kalkylatorn
 • Ctrl+N Skapar nytt exemplar av den blankett du står på
 • Ctrl+P Skriver ut den blankett du står på
 • Ctrl+V Klistra in
 • Ctrl+X Klipp ut markerat stycke
 • Ctrl+Z Ångra senast utförd handling
 • Ctrl+vänsterpil, högerpil Flyttar dig mellan blanketterna i den ordning de syns på flikarna
 • Ctrl+uppåtpil, nedåtpil Bläddrar inom sidorna i blanketterna
 • Ctrl+shift+vänsterpil Bläddrar bakåt till den blankett du nyss var på
 • Alt Gr+vänsterpil Nav. till föregående (fungerar inte om du har två skärmar)
 • Alt + F Öppnar arkivmenyn
 • Alt+F4 Avslutar programmet
warning Created with Sketch.