Björn Lundén AB

Reko – BL Skatt

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Skatt

Reko är en standard som har utvecklats gemensamt av branschorganisationerna Srf konsulterna och FAR. Under denna meny hittar du Följebrev, Checklista och Användarinfo.

Följebrev

Följebrev kan du enkelt skapa och skriva ut i samband med kundens deklaration, texterna ändras enkelt per kund. Även rubrikerna och ledtexterna till kryssrutorna är ändringsbara. Du kan även infoga texter och logotype i sidfoten på följebrevet. Det gör du under inställningar och utskriftsinställningar.

Checklista

Checklista är till för att du bättre ska kunna säkerställa kvaliteten i din deklaration. Du kan ta hjälp av checklistorna för att se att du inte missar något som du normalt bör tänka på. Det finns en checklista per huvudblankett för att frågorna ska vara mer relevanta och träffsäkra.

Användarinfo

Användarinfo är uppgifter som lagras i inloggad profils inställningar. Dessa uppgifter kan vara olika på olika datorer på en byrå. Här kan du också ändra den text du vill att programmet ska föreslå när du skapar nya följebrev i programmet.

warning Created with Sketch.