Björn Lundén AB

Inställningar – Bokföring

Uppdaterad

Under fliken Grunduppgifter hittar du inställningar för Bokföringsmetod och Momsredovisning.

Bokföringsmetod

Vilken bokföringsmetod du ska använda bestäms av vilken bolagsform, storlek och verksamhet du har. Du anger den metod som du har angett i samband med att företaget momsregistrerat sig hos Skatteverket. Du får här välja mellan:

  • Faktureringsmetoden  Den här metoden innebär att du bokför momsen i samband med att du får eller skickar en faktura.
  • Kontantmetoden  Den här metoden innebär att momsen redovisas när fakturan betalas, dvs redovisningen sker senare än om du använder faktureringsmetoden.

Momsredovisning

När du registrerar ditt företag behöver du göra ett aktivt val gällande hur ofta du ska redovisa moms. Beroende av företagets storlek och beräknade omsättning kan skattedeklarationen för moms redovisas olika ofta. Du får här välja mellan:

  • Årsmoms  Företag med momspliktig omsättning på högst 1 miljon kr.
  • Kvartalsmoms  Företag med momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr.
  • Månadsmoms  Kan tillämpas av alla företag.
  • Momsfri verksamhet  För verksamheter som är momsbefriade.

Förvalda bokföringskonton

Under fliken Förvalda bokföringskonton kan du bestämma vilka konton som ska vara förvalda för din fakturering.

Efter alla inställningar är gjorda så klickar du på Spara.


Verifikationsnummerserier

Verifikationsnummerserier används främst för att dela upp transaktioner i din bokföring i olika kategorier. Du kan göra ändringar, ta bort en serie eller lägga upp en ny verifikationsnummerserie.

Koppling

När du lagt upp olika verifikationsnummerserier kan du lägga upp kopplingar till olika funktioner i programmet som genererar en verifikation. Skapar du t ex en faktura så bokförs den automatiskt i F-serien om du valt den serien under koppling. Du kan ändra genom att trycka i den rutan du vill korrigera och välja en annan serie i rullisten. 

 

warning Created with Sketch.