Björn Lundén AB

Inställningar - Bokföringsdimensioner

Uppdaterad

Bokföringsdimensioner


  • Projekt - Här kan du se en lista över era projekt. Tryck på projektet för att se information och för att ändra/lägga till något. För att skapa ett nytt projekt trycker du på Nytt projekt. Fyll i Id och ett projektnamn, tryck på Spara då du är klar.
    Du kan trycka på knappen Ta bort om du inte använt er av just detta projekt, är det använt väljer du rutan inaktivera projekt. Då visas detta projekt under fliken inaktiva istället. 
  • Kostnadsställe - Här kan du se en lista över era kostnadsställen. Tryck på kostnadsstället för att se information och för att ändra/lägga till något. För att skapa ett nytt kostnadsställe trycker du på Nytt kostnadsställe. Fyll i Id och ett namn, tryck på Spara då du är klar.
    Du kan trycka på knappen Ta bort om du inte använt er av just detta kostnadsställe, är det använt väljer du rutan inaktivera kostnadsställe. Då visas detta kostnadsställe under fliken inaktiva istället.
  • Kostnadsbärare - Här kan du se en lista över era kostnadsbärare. Tryck på kostnadsbärare för att se information och för att ändra/lägga till något. För att skapa en ny kostnadsbärare trycker du på Ny kostnadsbärare. Fyll i Id och ett namn, tryck på Spara då du är klar.
    Du kan trycka på knappen Ta bort om du inte använt er av just denna kostnadsbärare, är den använd väljer du rutan inaktivera kostnadsbäraren. Då visas denna kostnadsbärare under fliken inaktiva istället.
Guide taggad med: Bokföringsdimensioner kostnadsbärare Kostnadsställe Projekt Dimensioner
warning Created with Sketch.