Björn Lundén AB

Inställningar – Kassarapport

Uppdaterad

Kassarapport

Försäljningstyper – Här ser du alla försäljningstyper som du har lagt upp. Via knappen Ny försäljningstyp lägger du upp nya försäljningstyper som du kopplar till olika konton, projekt och kostnadsställen i bokföringen. Du ställer också in vilken momskod som är aktuell vid just den specifika försäljningstypen. De upplagda försäljningstyperna finns sedan att välja när du registrerar dagens försäljning.

Betalningtyper – Här ser du alla betalningstyper som du har lagt upp. Via knappen Ny betalningstyp lägger du upp nya betalningstyper, exempelvis kontant, olika betalkort och presentkort som du kopplar till olika konton, projekt och kostnadsställen i bokföringen. De upplagda betalningstyperna finns sedan att välja när du registrerar dagens betalningar.

warning Created with Sketch.