Björn Lundén AB

Inställningar – Exporter

Uppdaterad

Välj för vilket räkenskapsår du vill exportera bokföringsdata. Du får då ut en SIE-fil som du t ex kan importera i andra system.

warning Created with Sketch.