Björn Lundén AB

Inställningar – E-postportal

Uppdaterad

Om du inte vill hantera dina leverantörsfakturor manuellt har vi ett system som automatiserar flödet. En förutsättning för att använda det automatiserade leverantörsfakturaflödet är att leverantörsfakturan kommer in till systemet i digital form. Detta görs smidigast via vår e-postportal.

Med e-postportalen får du en särskild e-postadress (t ex musikbiblioteketab_5850@blarkiv.se) som leverantörsfakturorna skickas till. Du väljer om du vill lämna ut e-postadressen direkt till leverantörerna eller om du själv vidarebefordrar fakturor du får in per mail till den aktuella e-postadressen.

Leverantörsfakturor som kommer i pappersformat kan du skicka in till systemet genom att du skannar in fakturan och skickar den som PDF-fil till e-postportalen.

Tänk på att:

  • Ett mail som skickas in till E-postportalen får inte vara över 20MB stort.
  • Ett mail som skickas in till E-postportalen via hemlig kopia kommer inte att nå E-postportalen.

Aktivera E-postportalen.

Vill du att dina leverantörer ska skicka sina fakturor till en annan mailadress än den du blivit tilldelad (i detta fall musikbiblioteket_5850@blarkiv.se) ber vi dig att gå in i den önskade mailadressens inkorg och därifrån skapa en automatisk vidarebefordran för att skicka vidare alla mail till @blarkiv-adressen.
Detta rekommenderas endast om man har en specifik mailadress för leverantörer, t ex leverantor@musikbiblioteket.se.
Lägger man denna automatiska vidarebefordran på en generell mailadress, t ex info@musikbiblioteket.se vidarebefordras alla mail till @blarkiv-adressen, trots att långt ifrån alla mail till en info-inkorg är en leverantörsfaktura.

Läs mer om hur E-postportalen fungerar här >>

warning Created with Sketch.