Björn Lundén AB

Inställningar – Ekonomiöversikt

Uppdaterad

Ekonomiöversikt

Här ställer du in om användaren ska kunna se alla perioder i ekonomiöversikten eller bara de låsta perioderna.
Välj en av de två alternativen, Visa alla perioder eller Visa bara låsta perioder och tryck sedan på Spara.

warning Created with Sketch.