Björn Lundén AB

Inställningar – Notiser och påminnelser

Uppdaterad

Notiser och påminnelser

För att aktivera notiser och påminnelser går du in under under Generella inställningar. Här ställer du först in att programmet ska skicka notiser om oattesterade fakturor. Därefter väljer du om de ska skickas så fort det finns en faktura att attestera eller om du vill ha en samlingsnotis. Samlingsnotiser skickas runt 07:00 på morgonen och mellan 17:00 och 18:00 på eftermiddagen.

Under Påminnelser väljer du att du vill ha en påminnelse om utebliven attest samt efter hur många dagar påminnelsen ska skickas.

Du kan under Avisade fakturor skriva in en e-postadress dit notisen om avvisade fakturor kommer att skickas.

warning Created with Sketch.