Bjorn Lunden

Inställningar – Tolkning

Uppdaterad

Tolkning och automatisk ankomstregistrering

Med vår tolkningstjänst kan du få automatisk ankomstregistrering av leverantörsfakturorna. Det innebär att en tolkningsrobot tar över ansvaret för registreringen och konteringen av leverantörsfakturorna eller kvittona. Din roll blir istället att i efterhand kontrollera och eventuellt rätta felaktigheter kring reskontraposten.

Aktivera Tolkning

Nedan följer en steg-för-steg-guide som beskriver hur du aktiverar Tolkning.

  1. Se till att du har något av våra bokföringspaket.
  2. Gå till Inställningar – Tolkning.
  3. Det finns olika nivåer av automatik i registreringen av leverantörsfakturor (se bild).

  • Registrera alla fakturor manuellt – Bara genom att aktivera tolkning får du en inbyggd automatik i registreringen. Programmet kommer att ge dig ett registreringsförslag när det gäller fakturans ”basuppgifter” såsom fakturanummer, datum, belopp mm samt ett konteringsförslag baserat på hur fakturor till den aktuella leverantören tidigare bokförts. Så det manuella arbetet i det här fallet ligger i att du tittar på registreringsförslaget och godkänner (eller justerar) det.
  • Registrera alla fakturor från valda leverantörer automatiskt – Om du vet med dig att tolkningen ger kompletta och korrekta registreringsförslag på fakturor från vissa leverantörer, men inte från alla (kanske har företaget vissa leverantörer som återkommer ofta, medan andra endast fakturerar någon enstaka gång) kan du med fördel använda dig av detta alternativ. Fakturor från de leverantörer du anger ska automatregistreras kommer ankomstregistreras av systemet och gå direkt till attest och/eller eventuell betalning. Fakturor där inställningen inte görs kommer att hanteras enligt punkten ovan och ger dig möjlighet att kontrollera dem innan de når företagaren.
  • Registrera alla fakturor automatiskt – För helt automatiserad hantering av leverantörsfakturorna väljer du detta alternativ. Då kommer alla fakturor från alla leverantörer att gå direkt till företagaren för attest och eventuell betalning och behöver inte ankomstregistreras av redovisningsbyrån. Detta gäller under förutsättning att tolkningsroboten kan utläsa de väsentliga uppgifterna som krävs för en komplett reskontrapost, dvs fakturanummer, belopp osv. Om registreringsförslaget från tolkningen inte är komplett kommer just dessa leverantörsfakturor att hanteras enligt punkten ovan.
Ett konteringsförslag från tolkningen kommer att användas vid automatregistreringen, dvs du får ett förslag på kostnadskonto baserat på hur fakturor från samma leverantör konterats tidigare. Skulle ett sådant saknas finns en prioriteringsordning för hur kontot som används hämtas. Om fakturan blir felaktigt bokförd kan du naturligtvis ändra detta i efterhand.

Automatregistrering av kvitton

Här väljer du om du vill att dina kvitton ska bokföras automatiskt efter att tolkningsresultatet inkommit.

Notifiering om ohanterade bokföringsunderlag

Här kan du fylla i din e-postadress om du vill bli notifierad dagligen om att det finns ohanterade bokföringsunderlag i företaget.

Upplärning av tidigare underlag

Om du har underlag och konteringar registrerade sedan tidigare, som inte skickats för tolkning kan du skicka dessa till roboten för upplärning via den här knappen. 

Hämta kunskap från annat företag

Om du vill lära upp din robot baserat på hur du registrerat leverantörsfakturor och kvitton i ett annat företag anger du här vilket eller vilka företag kunskapen ska hämtas ifrån. 

Här kan du läsa mer om Tolkning och hur det fungerar >>

warning Created with Sketch.