Björn Lundén AB

Analys av resultaträkningen – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Arbetsgång

✔Ställ upp resultaträkningen i lämplig gruppering som visar procentuell andel där omsättningen utgör 100%.

✔Analysera kostnadsgrupper utifrån ovanstående – notera märkliga avvikelser från tidigare år. Avvikelser kan bero på att man bokfört på fel konto och det bör rättas. Exempelvis är det relativt lätt att man registrerar fel mellan konto 4010 och 5010... En sådan felaktighet ger ju fel signal vad gäller exempelvis bruttovinsten.

✔Konton som innehåller månatliga eller kvartalsvisa kostnader är enkel att rimlighetsbedöma månadskostnaden x 12 (om det gällermånadsvisa kostnader vill säga).

✔Överslagsberäkningar av semesterkostnad/lönekostnad = ca 12–15%.

✔Överslagsberäkning av sociala avgifter/lönekostnad (inkl semester och förmåner) ca 32%.

✔Resultat efter finansiella poster är det resultat som är av intresse. Resten är ju endast en skattemässig hantering av resultatet. Jämförprocentuellt mot omsättningen och tidigare år – är skillnaden rimlig eller kan det vara något fel?

warning Created with Sketch.