Björn Lundén AB

Momsskuld/fordran – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad
I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av konton som avser momsskuld/fordran:

  • Bilaga 2650 - Mervärdesskatt
  • Bilaga 2651 - Momsavstämning/månad
  • Bilaga 2652 - Momsavstämning/kvartal

Arbetsgång

✔Redovisar företaget moms varje månad stämmer du av kontot mot de två senaste månadernas momsdeklarationer samt eventuella justeringar från bokslutet.

✔Har företaget tremånadersmoms kommer man vid kalenderår som räkenskapsår att ha tre månaders moms att redovisa och betala på balansdagen, dvs momsen för perioden oktober–december. Du stämmer då av kontot mot skattedeklarationen för kvartalet oktober–december. Även företag vars räkenskapsår slutar i juni kommer att ha tre månaders moms att betala och redovisa på balansdagen, dvs för perioden för april–juni. Kontot stäms då av mot momsdeklarationen för april–juni.

✔Företag med ett räkenskapsår som avslutas 30 april kommer vidtremånadersmoms att ha fyra månaders moms att redovisa och betala på balansdagen, dvs för redovisningsperioden januari–mars samt för april (ingår i redovisningsperioden april–juni). Du stämmer då av kontot mot momsdeklarationen för januari– mars och moms-rapporten för april.

✔Företag med ett räkenskapsår som avslutas 31 augusti kommer vidtremånadersmoms att ha två månaders moms att redovisa och betala på balansdagen, dvs för månaderna juli och augusti (ingår i redovisningsperioden juli–september). Du stämmer då av kontot mot momsrapporterna för juli och augusti. 

Dokumentation 
  • Kopia av momsdeklarationerna samt eventuella momsrapporter.


warning Created with Sketch.