Bjorn Lunden

Personalens skatt och skuld för sociala avgifter – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad
I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av konton som avser personalens skatt och skuld för sociala avgifter:

  • Bilaga 2710 – Personalens skatter
  • Bilaga 2730 – Avräkning sociala avgifter

Arbetsgång

Arbetsgång

✔Stäm av kontona mot uppgifterna som lämnats i arbetsgivardeklarationen månaden efter bokslutsmånaden. 

Dokumentation
  • Kopia av kvittens från Skatteverket eller liknande för bokslutsmånaden.


warning Created with Sketch.