Björn Lundén AB

Ytterligare bokslutsåtgärder – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad
I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av och beräkna skatter och obeskattade reserver:

Arbetsgång

✔Beräkna och bokför särskild löneskatt på pensionsförsäkringar

✔Beräkna och bokför fastighetsskatt på fastigheter

✔Beräkna och bokför obeskattade reserver– Överavskrivningar– Periodiseringsfond

✔Beräkna och bokför årets skattekostnad– Gå igenom och stäm av konto 2510 – skatteskuld

✔Bokför årets resultat– Kontrollera att fjolårets resultat är omfört till balanserat resultat

Dokumentation
  • Dina beräkningar utgör dokumentation

Skatteskuld vid bokslut 31/1 

+ beräknad inkomstskatt

+ beräknad fastighetsskatt

+ beräknad fastighetsavgift

+ beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad avkastningsskatt

– Betald F-skatt för juni–jan (normalt 8 st)

+ skatteskuld/fordran för obetalda skatter från tidigare år(normalt från föregående beskattningsår)

Observera att du bara ska ta med skatter som ej slutavräknats på skattekontot.


Skatteskuld vid bokslut 28/2

+ beräknad inkomstskatt

+ beräknad fastighetsskatt

+ beräknad fastighetsavgift

+ beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad avkastningsskatt

– Betald F-skatt för juni–feb (normalt 9 st)

+ skatteskuld/fordran för obetalda skatter från tidigare år(normalt från föregående beskattningsår)

Observera att du bara ska ta med skatter som ej slutavräknats på skattekontot.


Skatteskuld vid bokslut 31/3

+ beräknad inkomstskatt

+ beräknad fastighetsskatt

+ beräknad fastighetsavgift

+ beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad avkastningsskatt

– Betald F-skatt för juni–mars (normalt 10 st)

+ skatteskuld/fordran för obetalda skatter från tidigare år(normalt från föregående beskattningsår)

Observera att du bara ska ta med skatter som ej slutavräknats på skattekontot.


Skatteskuld vid bokslut 30/4

+ beräknad inkomstskatt

+ beräknad fastighetsskatt

+ beräknad fastighetsavgift

+ beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad avkastningsskatt

– Betald F-skatt för juni–april (normalt 11 st)

+/– skatteskuld/fordran för obetalda skatter från tidigare år (normalt från föregående beskattningsår)

Observera att du bara ska ta med skatter som ej slutavräknats på skattekontot.


Skatteskuld vid bokslut 31/5

+ beräknad inkomstskatt

+ beräknad fastighetsskatt

+ beräknad fastighetsavgift

+ beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad avkastningsskatt

– Betald F-skatt för augusti–maj (normalt 10 st)

+ skatteskuld/fordran för obetalda skatter från tidigare år(normalt från föregående beskattningsår)

Observera att du bara ska ta med skatter som ej slutavräknats på skattekontot.


Skatteskuld vid bokslut 30/6

+ beräknad inkomstskatt

+ beräknad fastighetsskatt

+ beräknad fastighetsavgift

+ beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad avkastningsskatt

– Betald F-skatt för augusti–juni (normalt 11 st)

+/– skatteskuld/fordran för obetalda skatter från tidigare år (normalt från föregående beskattningsår)

Observera att du bara ska ta med skatter som ej slutavräknats på skattekontot.


Skatteskuld vid bokslut 31/7

+ beräknad inkomstskatt

+ beräknad fastighetsskatt

+ beräknad fastighetsavgift

+ beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad avkastningsskatt

– Betald F-skatt för oktober–juli (normalt 10 st)

+/– skatteskuld/fordran för obetalda skatter från tidigare år (normalt från föregående beskattningsår)

Observera att du bara ska ta med skatter som ej slutavräknats på skattekontot.


Skatteskuld vid bokslut 31/8

+ beräknad inkomstskatt

+ beräknad fastighetsskatt

+ beräknad fastighetsavgift

+ beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad avkastningsskatt

– Betald F-skatt för oktober–augusti (normalt 11 st)

+/– skatteskuld/fordran för obetalda skatter från tidigare år (normalt från föregående beskattningsår)

Observera att du bara ska ta med skatter som ej slutavräknats på skattekontot.


Skatteskuld vid bokslut 30/9

+ beräknad inkomstskatt

+ beräknad fastighetsskatt

+ beräknad fastighetsavgift

+ beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad avkastningsskatt

– Betald F-skatt för feb–sept (normalt 8 st)

+/– skatteskuld/fordran för obetalda skatter från tidigare år (normalt från föregående beskattningsår)

Observera att du bara ska ta med skatter som ej slutavräknats på skattekontot.


Skatteskuld vid bokslut 31/10

+ beräknad inkomstskatt

+ beräknad fastighetsskatt

+ beräknad fastighetsavgift

+ beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad avkastningsskatt

– Betald F-skatt för feb–okt (normalt 9 st)

+/– skatteskuld/fordran för obetalda skatter från tidigare år (normalt från föregående beskattningsår)

Observera att du bara ska ta med skatter som ej slutavräknats på skattekontot.


Skatteskuld vid bokslut 30/11

+ beräknad inkomstskatt

+ beräknad fastighetsskatt

+ beräknad fastighetsavgift

+ beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad avkastningsskatt

– Betald F-skatt för feb–nov (normalt 10 st)

+/– skatteskuld/fordran för obetalda skatter från tidigare år (normalt från föregående beskattningsår)

Observera att du bara ska ta med skatter som ej slutavräknats på skattekontot.


Skatteskuld vid bokslut 31/12 (kalenderår)

+ beräknad inkomstskatt

+ beräknad fastighetsskatt

+ beräknad fastighetsavgift

+ beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

+ beräknad avkastningsskatt

– Betald F-skatt för februari–december (normalt 11 st)

+ skatteskuld/fordran för obetalda skatter från tidigare år(normalt från föregående beskattningsår)

Observera att du bara ska ta med skatter som ej slutavräknats på skattekontot.warning Created with Sketch.